Onrust door controle door NVWA op vangen pluimvee

07-06 | |
Foto: Ton Kastermans Fotografie
Foto: Ton Kastermans Fotografie

Controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het vangen van pluimvee zorgt voor onrust in de pluimveesector. De NWVA is vorige week begonnen met controles als onderdeel van een handhavingsverzoek.

De autoriteit doet dit om te kijken hoe het vangen van pluimvee in de praktijk verloopt. Deze controles zijn het gevolg van een uitspraak eind april van de voorzieningenrechter in een zaak tussen Wakker Dier en het ministerie van LNV. De zaak bij het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) draait om de Europese Transportverordening die het verbiedt om pluimvee aan de poten te vangen, een in heel Europa gangbare manier.

De rechter heeft uitgesproken dat de NVWA handhavend moet optreden tegen drie pluimveeservicebedrijven die volgens Wakker Dier deze Europese verordening zouden overtreden. Het ministerie van LNV kan tot 10 juni reageren op die uitspraak. Ter voorbereiding daarop voert de NVWA nu controles uit bij die pluimveeservicebedrijven en stelt van die controles een rapport van bevinding op.

Een controle door de NVWA van het laden van uitgelegde kippen eind vorige week bij een pluimveehouder in Overijssel heeft de pluimveehouder als zeer stressvol ervaren. Vooral omdat hij niet wist dat de vangmethode, die hij en iedereen in de pluimveesector al jaren toepast, nu verboden is. Er hangt hem mogelijk een boete boven het hoofd.

De NVWA heeft pluimveebrancheorganisatie Avined vorige week donderdag geïnformeerd over de controles die de NVWA bij de drie pluimveeservicebedrijven ging uitvoeren. Pluimveebrancheorganisatie Avined heeft namens de belangenorganisaties in een brief aan het ministerie het ongenoegen over die controles geuit. En gevraagd om op korte termijn een overleg over deze problematiek te hebben.

LTO/NOP: onmogelijke opgave

LTO Nederland heeft vandaag op zijn website een bericht geplaatst over deze problematiek onder de kop ‘Onmogelijke situatie dreigt bij vangen pluimvee’. Bij naleving van het verbod op het bij de poten vangen van pluimvee wordt de pluimveesector van de ene op de andere dag voor een onmogelijke opgave gesteld, aldus LTO/NOP. Want deze wijze van pluimvee vangen wordt wereldwijd toegepast. En het alternatief – de rechtop-methode waarbij kippen per twee stuks tegen elkaar aan de borst worden opgepakt – is geen werkbaar alternatief. Die methode is volgens Jan Brok van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB), technisch niet uitvoerbaar. Het op die manier vangen en laden duurt vier keer zo lang, wat ook betekent vier keer zo lang onrust in de stal, aldus NVPSB. Bovendien het nuchter zetten van de dieren lukt dan niet. Voor het laden van vleeskuikens kan machinaal vangen een alternatief zijn, maar die zijn er op dit moment te weinig, en kunnen niet in alle vleeskuikenstallen worden ingezet.

LTO/NOP vindt dat deze omissie in de Europese regelgeving zo snel mogelijk moet worden gerepareerd en in Nederland weer dezelfde lijn wordt gehanteerd als in alle andere EU-landen. Want met de huidige Nederlandse uitleg van de EU-regels is van een ‘gelijk speelveld’ in de EU geen sprake meer.

Bijleveld
Hans Bijleveld RedacteurBeheer