Ontevreden burgers gaan stemgedrag veranderen

22-09-2021 | |
Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder
Voedsel is in de winkel duurder dan ooit en woningen zijn onbetaalbaar geworden. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie
Voedsel is in de winkel duurder dan ooit en woningen zijn onbetaalbaar geworden. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Het lijkt erop dat wij ons in Nederland tot op heden kunnen permitteren om een kibbelende Rutte en Kaag rustig hun gang te laten gaan.

De economie die aan het infuus ligt van lage rente en de geldpers, verbloemt een groeiende onvrede onder bepaalde delen van de bevolking. Voor mijn gevoel woedt er een veenbrand waar de Haagse elite geen aandacht voor lijkt te hebben.

De boeren en aanverwanten waren al boos en BBB profiteert hier al van in de peilingen. De Haagse elite lost dit op met een trekkerverbod op het Malieveld. Afgelopen week stond er een nieuwe groep ontevreden burgers op, dit keer was het signaal de door regelzucht ontstane woningnood.

Even naar Tenerife is ongewenst gedrag

Hoe lang gaan de politici de ontevreden burgers nog rustig houden? Hautain wordt er nu top down vanuit Brussel en Den Haag aangegeven dat wij moeten veranderen. Den Haag wil te snel en verliest de aansluiting met de bevolking, je mag niet meer lekker warm douchen, een biefstukje is uit den boze en even naar Tenerife is ongewenst gedrag.

De gas- en stroomprijs explodeert, voedsel is in de winkel duurder dan ooit en huizen worden onbetaalbaar

Onderwijl staat het systeem van ‘bed en brood’ op instorten. Ik kan mij niet voorstellen dat de rente nog lager gaat worden, een negatieve rente staat in mijn optiek symbool voor waardeloos geld, dus dat medicijn is uitgewerkt. Onderwijl explodeert de gas- en stroomprijs, voedsel is in de winkel duurder dan ooit en huizen zijn onbetaalbaar aan het worden.

Alle ingrediënten voor een grote groep ontevreden burgers zijn aanwezig. Onderwijl kibbelt Den Haag lekker verder en predikt dat de landbouw biologisch moet worden en alle fossiele energiebronnen snel moeten worden vervangen door duurdere alternatieve energiebronnen. Het verdwijnen van heide en vlinders door stikstof gooit de gehele woningbouw op slot.

Overheid moet groeiende bevolking tevreden houden

We zijn nu eenmaal in Nederland met meer en meer mensen met veel wensen. Zolang we geen anticonceptie aan het drinkwater willen toevoegen, zal de taak zijn voor de overheid om de groeiende bevolking tevreden te houden.

Ik voorzie de komende jaren een snel veranderend stemgedrag van onze bevolking, gelukkig kunnen we zo democratisch de kibbelende politiek tot de orde roepen. Ik voorspel dat de elitaire VVD en D66 op de huidige voet hun invloed gaan verliezen en ik voorzie, gevoed door onvrede, een revival van ouderwets links en conservatief midden.

Meer over


Beheer