Ontheffing 5% regulier eiwit in biologisch voer stopt

07-11 | |
Pluimveehouderij de Bruijckere in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). Kippen scharrelen in de uitloop van de stal. -Foto: Peter Roek
Pluimveehouderij de Bruijckere in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen). Kippen scharrelen in de uitloop van de stal. -Foto: Peter Roek

Vanaf 1 december moeten biologisch pluimvee en oudere biologische varkens weer volledig biologisch voer krijgen. De ontheffing voor 5% regulier eiwit in het voer wordt dan beëindigd.

De tijdelijke ontheffing werd ingevoerd door gebrek aan biologisch eiwit als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

Weer voldoende eiwithoudende diervoerders beschikbaar

Oekraïne is één van de belangrijkste leveranciers van grondstoffen voor eiwithoudende diervoeders voor pluimvee en varkens. Begin september werd duidelijk dat de biologische grondstoffen voor eiwithoudende diervoeders weer langzaam beschikbaar kwamen. Na overleg met de sector en in afstemming met de omringende lidstaten is vastgesteld dat per 1 november weer voldoende eiwithoudende diervoerders beschikbaar zijn voor biologische varkens en biologisch pluimvee in Nederland. Om boeren in de gelegenheid te stellen de voorraad op te maken, eindigt de ontheffing per 1 december.

Bewijsstukken tonen

Bij inspecties door Skal moeten biologische pluimveehouders en varkenshouders bewijsstukken kunnen tonen waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk geconfronteerd zijn geweest met een tekort en dat ook verder aan de geldende voorwaarden is voldaan, aldus minister Piet Adema in de Staatscourant.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Werff


Beheer