Onveranderde lijn voor Beursprijs varkens

Het aantal slachtingen is hoog en de slachtgewichten nemen niet meer toe. De varkensmarkt lijkt bestand tegen de druk en kan het stabiele prijsniveau handhaven. Ook komende week staat de verwachtingsprijs van DCA onveranderd op € 1,34 per kilo.

Met een slachtcapaciteit van 1,1 miljoen haken en een productie die al in geen jaren meer met 7 getallen geschreven hoefde te worden, is een Duitse varkenshouder gewend dat een varken altijd weg kan. Capaciteit was nooit een probleem. Tot corona zich meester maakte over de snijzalen in een aantal slachterijen en die gedeeltelijk plat legde.

De Duitse varkensmarkt worstelt zich daardoor ook deze week door de scheve verhouding van vraag en aanbod heen. Boerenvakbond ISN blijft op de trom slaan dat overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om wat te doen tegen het tekort aan slachtcapaciteit.

Met lede ogen ziet de vakbond de varkensfile voor de slachterijen langer worden en de slachtgewichten stijgen. Afgelopen week steeg het gemiddelde karkasgewicht met 400 gram naar 98,4 kilo. Dat is nog altijd lager dan de 99,6 kilo in ons land, maar hier is de tendens wel dalende (-300 gram).

Morrelen aan voorwaarden

Naast gewichtskortingen krijgen Duitse mesters ook op andere manieren de duimschroeven aangedraaid. Zo worden volgens ISN afgesproken toeslagen niet betaald, hogere kosten in rekening gebracht of gaan slachtrijpe varkens pas weg als de mester belooft biggen af te nemen, terwijl hij die normaal van een ander betrekt.

Maar wat er ook gebeurt, aan de notering wordt niet gemorreld. Ondanks het grote aanbod en de toenemende druk, weet die zich nog altijd op € 1,27 per kilo te handhaven. En juist door de druk vanuit de landbouworganisaties, maar ook de politieke en maatschappelijke druk, zullen slachterijen niet snel aan de prijsknop durven draaien.

In ons land is de markt meer in balans. Er zijn ook veel varkens, maar het overschot groeit niet meer. Indicator daarvoor is het al genoemde slachtgewicht dat volgens de meest recente cijfers van RVO.nl vorige week 300 gram daalde.

Uit diezelfde cijfers blijkt het aantal slachtingen een jaarrecord gehaald te hebben. Niet eerder werden er dit jaar zoveel varkens geslacht als afgelopen week: 336.000 stuks. En dat ondanks het remmende effect van de coronamaatregelen die slachterijen moeten nemen. Dit weekend slacht Vion voor de derde zaterdag op rij en Westfort en Van Rooi proberen het ritme van om de week erin te houden. En ook bij Compaxo en Gosschalk draaien de lijnen volop.

Ruimte voor prijsstijging is er niet, maar de samenstellers van de DCA Beursprijs 2.0 gaan ervan uit dat de prijshoudende lijn zich doorzet. De verwachtingsprijs blijft staan op € 1,34 per kilo geslacht gewicht. Ook de prijs voor levend gewicht blijft onveranderd op € 1,04 per kilo.

Prognose: prijsdruk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.