Onze boekhouding ligt op straat

“We zijn veel te open over onze cijfers”, vindt Hanna. “Alle onderdelen van de keten houden de boeken dicht en bij ons ligt alles op straat. Daar moeten we mee stoppen.”

Ze heeft een punt. In één week lazen we dat de varkenshouders nog steeds ruim bij kas zitten. Gemiddeld hebben de zeugenbedrijven bijna € 130.000 op de lopende rekening. Melkveehouderij noteerde een daling met € 17.000, waardoor de bedrijven ruim € 3.000 euro in de min stonden. Ook de akkerbouwer had minder op de bank: dat daalde in een halfjaar van ruim € 50.000 euro naar een kleine € 20.000.

Niets met inkomen te maken

“Het duizelt de burgers, die dit lezen. Driekwart van de mensen verdient tussen minimum en modaal. Ze kunnen net rondkomen en zijn blij dat ze het einde van de maand halen. En dan slingeren wij cijfers de wereld in, waar de meesten niet van durven dromen. Natuurlijk, de grachtengordel heeft geld genoeg, maar bij het gros is het geen vetpot. Stoppen dus met het publiceren van al die cijfers. Die hebben ook niets met het inkomen te maken, maar met de lopende rekening van een bedrijf. Niemand weet hoeveel schulden achter de cijfers schuilgaan.”

Stoppen dus met het publiceren van al die cijfers

Mee eens. Het zijn onze cijfers, maar anderen publiceren ze. Ze komen van de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research. Veel kranten, ook ons eigen blad, nemen ze over en geven commentaar. Het is nieuws, dus logisch. We doen er zelf vrolijk aan mee. Onze boekhoudbureaus geven aan de hand van onze cijfers een oordeel over de gang van zaken op onze bedrijven. Het lijkt soms op een wedloop wie het eerst met de cijfers komt. Nergens voor nodig. Boeren, die willen weten hoe ze ervoor staan, vergelijken dat maar via een studieclub.

Verkeerde conclusies

Voor de sector is de publicatie van al die cijfers niet goed. Er worden verkeerde conclusies uit getrokken. En waarom zo specifiek de landbouw? Ik zie zelden liquiditeitscijfers van de bedrijven, die aan de boer verdienen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat onze boekhouding ook binnen de eigen sector blijft. En niet op straat door publicatie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.