Onze grond speelbal voor politiek en maatschappij

13-01 | Laatste update op 29-04 | |
Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Wij als melkveehouders zwaaien met een eigendomsbewijs dat de grond van ons is. Maar is deze papieren werkelijkheid houdbaar?

Het is coronatijd, de natuurgebieden raken nu zelfs midden in de winter overbelast met mensen. Dit getuigt dat natuurgebieden niet alleen belangrijk zijn voor de wensnatuur van ecologen, maar domweg maatschappelijk een belangrijke functie hebben voor vermaak van de burger. Met de verstedelijking wordt de vraag naar recreatienatuur alleen maar groter is mijn inschatting.

1 miljoen huizen moeten erbij, een energietransitie die beslag doet op grond en daar bovenop een maatschappelijke wens naar recreatienatuur. Hoe houdbaar is binnen dit geheel onze rol als melkveehouder? Vanuit internationaal perspectief gezien zijn wij als melkveehouderij zeer intensief. Als voorbeeld, gemiddeld hebben wij in Nederland per 100 hectare beschikbare landbouwgrond 89 melkkoeien, Duitsland 24, Spanje 3 en gemiddeld in de EU zijn dat er 13.

Eigendom landbouwgrond

Een belangrijke vraag is hoe lang wij als melkveehouders de beschikking over de grond die wij in ons ‘bezit’ hebben, houden. In 1832 is het Kadaster opgericht en sindsdien kunnen wij als melkveehouders zwaaien met een eigendomsbewijs dat de grond van ons is. Maar is deze papieren werkelijkheid houdbaar? We zijn nog met 16.000 melkveehouders, dat is nog geen half procent van de bevolking. We beschikken wel over de helft van het landbouwareaal en een kwart van de totale grondoppervlakte in Nederland.

We worden een speelbal van politiek en maatschappij

Zonneparken op landbouwgrond

Wij zitten als boeren nogal eens in het adagium dat de grond van ons is en dat niemand zich daarmee moet bemoeien. Ik denk dat we dit niet gaan volhouden, ik zie nu bijvoorbeeld een LTO krampachtig stelling nemen tegen bijvoorbeeld zonneparken. Ik vraag mij af of dat handig is. Ik mis hierop visie vanuit de belangenbehartiging en zo worden we een speelbal van de politiek en maatschappij. Laten we vooruit kijken, onze nostalgische bril afzetten en de hakken uit het zand. Ga op zoek naar verdienmodellen voor de komende generatie boeren. Ecomoderne intensieve landbouw, rood voor rood, energieproductie en recreatienatuur/landbouw zijn pijlers waarop ik zou inzetten.

Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.