Onze landbouw wordt verkwanseld

“Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe”, neuriet Hanna haar standaardliedje als we het over de snelle veranderingen in de landbouw hebben. En ze heeft gelijk. We ontkomen niet aan de storm, die over de boeren raast.

Neem de stikstofdiscussie. Eerst wilden we niet erkennen dat er een probleem was. Na de mislukte poging van het Mesdagfonds dit aan te tonen, veranderde dat. We hebben een probleem en werken nu mee om de gevolgen te beperken. Dat is verstandiger dan stug ‘nee’ blijven zeggen. Dit laatste heeft meer te maken met de regel, die Hanna nu zingt: “Schuilen kan nog wel, schuilen bij elkaar.” Maar met bij elkaar, bijvoorbeeld in FDF, los je niets op.

Voermaatregel

Dat zie je bij stikstof. FDF stapte dapper uit het overleg met minister Schouten. Die ging daarna rustig door met haar eigen plan met de voermaatregel. Minder eiwit vanaf september tot einde dit jaar. Daardoor komt er een reductie van stikstof. Die maakt het mogelijk weer vergunningen voor de bouw te verstrekken. Er kwam nog wel een alternatief plan van de landbouw, maar dat was mosterd na de maaltijd. Evenals de acties.

Verkoop van CO2-certificaten

De bouw kan nu vooruit, ten koste van de landbouw. Daar doen we trouwens ook zelf aan mee. Zoals de verkoop van CO2-certificaten in het project Valuta voor Veen van de natuur- en milieuorganisaties. Boeren kunnen het waterpeil verhogen in ruil voor een certificaat. In Friesland is op veengrond dat project enthousiast gestart. Een boer, Miedema, brengt het waterpeil omhoog van zijn veenweide. Daarvoor krijgt hij certificaten, die gekocht worden door bedrijven die te veel uitstoten. In dit geval XT Orange in Etten Leur, die iets met plastic folie doet.

De landbouw bespaart, zodat er huizen gebouwd kunnen worden en plastic geproduceerd

De CO2-besparing van Miedema stimuleert dus het maken en gebruiken van plastic. Hoe kun je het bedenken in deze wondere wereld: de landbouw bespaart, zodat er huizen gebouwd kunnen worden en plastic geproduceerd. Gelukkig houdt Miedema er € 700 per hectare aan over. Maar zeg nu nooit meer dat alleen anderen de storm over de boeren laten razen. We doen er zelf vrolijk aan mee.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.