Doorgaan naar artikel

Oogstperikelen bepalen de graanmarkt

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

De graanmarkt is nog steeds een weermarkt. Voor tarwe geldt een teruggelopen aanbod op de fysieke markt. Voor het komende seizoen 2020-’21 is de inzaai hier en daar gehinderd. Mais is momenteel heel redelijk beschikbaar, er is zelfs sprake van oogstdruk.

Op de termijnmarkten voor tarwe en mais was er vorige week vooral beweging in Chicago. De contracten voor december 2020 begonnen de week met een kleine plus, waarna op woensdag 30 september een piek in de prijzen kwam. Mais werd nog iets duurder, maar sloot vrijdag 2 oktober uiteindelijk 4% boven de waarde van de vorige week. Voor tarwe sloot de prijs van contract december 2020 ruim 5% in de plus, waarmee hij weer het hoge niveau van vrijdag 18 september benaderde. Maandag 5 oktober startte voor beide contracten de week in de groene cijfers, dat gold vooral tarwe. Ook in Parijs gingen de prijzen van de eerst aflopende contracten op woensdag 30 september wat omhoog.

Droogte iets minder

Wat de tarwemarkt betreft blijven Australië en Argentinië onzekere factoren wat betreft de oogstvooruitzichten, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De oogst van tarwe in Argentinië komt volgens prognose van de graanbeurs BAGE (Buenos Aires Grain Exchange) uit op 17,5 miljoen ton. Dat is 4 miljoen ton minder dan de vorige schatting. Het is 1,3 miljoen ton minder dan in 2019. Daarnaast speelt dat er op het noordelijk halfrond nog steeds minder gunstige omstandigheden zijn voor inzaai van de oogst 2020/’21, ondanks recent enige – zij het nog onvoldoende -regenval in delen van Europa, Oekraïne en de Verenigde Staten. In Rusland, met name het zuiden, maar ook in Oekraïne, blijft droogte een flink probleem.

Maisprijzen krijgen nu invloed van toenemend aanbod, te weten seizoensmatige oogstdruk. Voor zowel tarwe als mais werken zorgen over terugval van de economie als gevolg van heropleving van Covid-19 prijsdrukkend.

Britse tarweaanvoer

Een verhaal apart is de tarwemarkt in het Verenigd Koninkrijk. Uit berichtgeving van de (Britse) agrarisch-economische site Agrimoney heeft het VK te kampen met een tegenvallende beschikbaarheid van tarwe. De oogst loopt niet vlot genoeg en dat wat er geoogst is moet gedroogd worden of behandeld om in de juiste conditie te komen. Dat is merkbaar op zowel de termijnmarkt als op de fysieke markt. De eindvoorraad van de oogst 2019 is met 2,4 miljoen ton een miljoen ton kleiner dan in mei nog werd geraamd. De oogst 2019 was overschat en het verbruik als voer juist te gering ingeschat, meldt Agrimoney. Import zal nodig zijn, terwijl de ontwikkelingen rond brexit en de onderhandelingspositie ten opzichte van de EU uiterst ongewis zijn. Het is de telers niet ontgaan dat de Britse tarweaanvoer nu en op termijn in de verdrukking komt, ze houden hun graan vast.

Prijsinformatie over graan vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jack Kwakman

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin