Ook bouwers gaan Malieveld herstellen

14-11-2019 | |
Foto: ANP - Foto: Sem van der Wal
Foto: ANP

Ook de bouwers gaan de schade aan het Malieveld herstellen die is ontstaan door hun actie eind oktober.

Dat meldt Staatsbosbeheer. Volgens SBB liep het grasveld, dat al was beschadigd door de boerenprotesten, toen nog meer schade op, vooral aan de toplaag. De organisator van de actie, Grond in Verzet, heeft met de vaste aannemer van het Malieveld, afgesproken dat deze partij het terrein gaat herstellen. Ze hebben hier onderling afspraken over gemaakt, volgens Staatsbosbeheer.

Volgend zomer volledig hersteld

Tijdens het protest van de bouwers werd op het Malieveld grond gestort. Grond in Verzet heeft dit opgeruimd, maar herstel van dit deel vraagt een intensieve behandeling, aldus Staatsbosbeheer. De komende weken worden beschadigde delen van het veld geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad dat ook bij lage temperaturen ontkiemt.

Voor het echte herstel zal in een later stadium het hele veld moeten worden belucht en doorgezaaid. Naar verwachting zal het Malieveld pas in de zomer weer helemaal hersteld zijn.

Ook boeren herstellen schade na protest

Boeren hadden eerder ook al laten weten de schade zelf te herstellen, vooral aan de randen van het Malieveld, de Koekamplaan en aan taluds. Deze werkzaamheden beginnen in het voorjaar.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer