Ook land- en tuinbouw meldt zich voor Groeifonds

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Verschillende organisaties hebben zich gemeld met plannen op het gebied van land- en tuinbouw voor het Nationaal Groeifonds.

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is in totaal voor € 34 miljard aan plannen ingediend, zo meldt strategiekantoor It’s Public in een analyse van alle ingediende groeiplannen.

Bij ronde één voor het Groeifonds, waarmee de overheid wil investeren in de economische groei in Nederland op de lange termijn, ging in totaal € 4,1 miljard naar plannen van ministeries. De tweede ronde is publiek, wat betekent dat iedere Nederlander of organisatie in het land een groeiplan kon indienen. Er zullen wel keuzes moeten worden gemaakt, want er is nog € 16 miljard beschikbaar voor de komende vier jaar. Begin 2022 neemt het kabinet een besluit over de toekenning van geld uit ronde twee.

Slimmere veredelingsmethoden

Vanuit de land- en tuinbouw is onder andere een plan ingediend door samenwerkingsverband Plant-XR (met onder meer Wageningen Universiteit en Plantum, koepelorganisatie van de veredelingsector), dat graag wil werken aan een ‘slimmere’ veredelingsmethode om meer weerbare rassen te kweken. Ook hebben Noord-Nederlandse opleidingsinstituten een plan ingediend onder de titel ‘Op weg naar een natuurinclusieve landbouwsector’, en is er een aanvraag gedaan voor een plan onder de noemer ‘Integrale Duurzaamheid Tuinbouw’.

Bij bijna 40% van alle groeiplannen is een bedrijf betrokken en bij 16% een kennisinstelling. Verder gaat het om brancheverenigingen en plannen die zijn ingediend door individuen. “De meeste groeiplannen zijn ontwikkeld door bestaande of nieuwe consortia van bedrijven, universiteiten en regionale overheden”, licht Steven Jonker van It’s Public toe. “Deze maken ook het meeste kans, denk ik, ze bieden de ministeries een gereedstaande organisatie, samenwerking en draagvlak om de beloofde groei snel te gaan realiseren.”

Focus op regio

Bijna de helft van de groeiplannen gaat over onderzoek, ontwikkeling en innovatie, naast infrastructuur en kennisontwikkeling. Veel plannen zijn gericht op duurzaamheid, maar ook de zorg, infrastructuur, onderwijs en IT zijn populaire gebieden. Van de plannen heeft de helft betrekking op heel Nederland, bij de rest ligt de focus op de regio.

Ondanks de lage basisrente is financiering van bedrijven niet makkelijker geworden. Lees meer over (alternatieve) financiering op de themapagina

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer