Ook Schouten zou niet alles met de Kamer delen

Demissionair landbouwminister en vice-premier Carola Schouten. Foto: ANP
Demissionair landbouwminister en vice-premier Carola Schouten. Foto: ANP

Uit vrijgegeven notulen van de ministerraad blijkt dat landbouwminister Carola Schouten de informatievoorziening aan de Tweede Kamer belangrijk vindt, maar dat wat haar betreft niet alles hoeft te worden gedeeld.

De notulen van de ministerraad hebben zelden zo in de belangstelling gestaan als de afgelopen week. Wat uit de openbaar gemaakte stukken naar voren kwam, is dat niet alleen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en SP‘er Renske Leijten in de Trêveszaal over de tong gingen, als het ging over de manier waarop Kamerleden informatie vroegen over de toeslagaffaire. Ook VVD-woordvoerder Dennis Wiersma en diens partijgenoot Helma Lodders – destijds ook nog landbouwwoordvoerder voor de VVD – waren op een paar momenten onderwerp van gesprek.

Een ‘gezamenlijke strijd’

En wat later deze week bleek: de ruim dertig pagina’s die naar de Tweede Kamer waren gestuurd, zijn niet álle notulen waarin de kindertoeslagaffaire zijn vermeld. Het kabinet beperkte zich tot toezending van de stukken die ook al aan de parlementaire ondervragingscommissie vertrouwelijk ter inzage waren gegeven. Uit de stukken blijkt onder meer dat minister Wouter Koolmees (D66) het in 2019 opnam voor zijn partijgenoot staatssecretaris Menno Snel.

Volgens Koolmees voerden Omtzigt en Lodders ‘een gezamenlijke strijd’ tegen staatssecretaris Snel. Koolmees was hierover ‘zeer ontstemd, omdat de rol van de twee coalitiefracties weinig behulpzaam is bij het oplossen van de onderliggende problemen’. Premier Rutte was het daarmee eens en hij liet weten ‘in de richting van mevrouw Lodders reeds het belang van eenheid binnen de coalitie te hebben benadrukt’.

De rol van Schouten

Interessant is de rol van landbouwminister Carola Schouten als vice-premier in het kabinet. Het lijkt er soms op dat Schouten de positie inneemt dat de Kamer tijdig moet worden ingelicht en dat het geen kwaad kan informatie te verstrekken waar het parlement (nog) niet om vraagt. Zij gaat niet zover als haar collega Van Nieuwenhuizen die stelt dat het ‘in geen geval (…) acceptabel [is] te noemen dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties’.

Goede relatie met de Tweede Kamer

Maar toen staatssecretaris Menno Snel een interdepartementaal deelonderzoek over de toeslagen naar de Kamer wilde sturen, waarschuwde Schouten dat het kabinet daarmee risico’s loopt als ‘Kamerleden dit te pas en te onpas kunnen gebruiken in het debat’. Schouten hield het vrijgeven van het deelrapport niet tegen, maar ze had het verstandig gevonden als het kabinet het rapport met een eigen beoordeling aan het parlement zou hebben gezonden. Toen staatssecretaris Snel steun van het kabinet vroeg om de informatievoorziening aan het parlement te beperken en niet alle gevraagde conceptversies van ambtelijke stukken en e-mails vrij te geven, ging Schouten daar niet tegenin, al maakte ze wel de kanttekening dat het kabinet oog moet hebben voor goede relatie met de Tweede Kamer.

Ondertussen ging het in het kabinet niet of nauwelijks over de mensen die door de toeslagenaffaire in de knel zijn gekomen en hoe dat kan ongedaan kon worden gemaakt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.