‘Op korte termijn geen probleem met varkensafzet’

17-04-2020 | |
Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij: "Bij het ministerie is sinds de stikstofcrisis geen enkele aandacht voor het toekomstperspectief voor de sector." - Foto: Van Assendelft Fotografie
Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij: "Bij het ministerie is sinds de stikstofcrisis geen enkele aandacht voor het toekomstperspectief voor de sector." - Foto: Van Assendelft Fotografie

Tussen de zorgen door die de coronacrisis met zich meebrengt voor de varkenssector zit POV-voorzitter Linda Janssen ook nog vast in de stikstofcrisis. ‘Het gaat heel veel over de varkenshouderij.’

“Laat ik het afkloppen, maar tot dusver rolt de varkenshouderij aardig door de coronacrisis heen.” Zo vat POV-voorzitter Linda Janssen de effecten samen van deze pandemie voor de varkenssector. De voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij pleit vooral voor het bewaren van de rust en wil voorkomen dat ‘haar’ sector de dupe wordt van stemmingmakerij.

Welke stemmingmakerij?

“In de lams- en kalfsvleessector gaat het slecht. De varkenshouderij is vaker de dupe van malaise in andere sectoren. Dat is onnodig. Er is voldoende vraag naar vlees om het huidige varkensaanbod te verwerken, tegen stabiele prijzen. Ik heb twijfel bij de noodzaak van de daling van de varkensprijs afgelopen maand. De afzet van hammen naar Zuid-Europa verloopt echt wel moeilijk. Daarentegen verkopen supermarkten meer varkensvlees en loopt de export naar Azië ook goed. De afzet naar Azië moeten we uitbreiden.”

Ik wil weten wat er nodig is om de garantieprijs weer te activeren

Liggen in Azië nog kansen?

“Ja, zeker in China. Daar lijkt corona op zijn retour en neemt de vraag naar varkensvlees weer toe. Daar moeten we alle kansen pakken. Ik dring daar bij de slachterijen ook op aan en volgens mij doen ze dat ook goed tot dusver. Mijn taak is ook hen scherp te houden. Dat geldt ook wat betreft de garantieprijs van Vion. Hun verklaring is wel plausibel. Niettemin was de communicatie onvoldoende en wil ik weten wat er nodig is om de garantieprijs weer te activeren.”

Blijft de afzet van varkens wel mogelijk?

“Voor zover ik kan overzien, is er voor de kortere termijn geen probleem. We denken uitvoerig mee met slachterijen om deze te laten draaien. Ook zijn er versneld NVWA-keuringsartsen opgeleid voor werk in de slachterijen. Het ziekteverzuim is hoger, maar er zijn nog steeds voldoende mensen aan de slachtlijn om alle varkens te verwerken.”

Op de varkensbedrijven zelf, gaat daar het werk door?

“Voor zover mij bekend gaat het werk op de varkensbedrijven goed door. Ik ken geen knelgevallen. Daar ben ik blij mee. Het ziekteverzuim was altijd al laag en is ook nu niet sterk gestegen. Wel wordt extra flexibiliteit gevraagd van varkenshouders. Het aanbod aardappelstoomschillen is bijvoorbeeld sterk afgenomen. Daarentegen is er bijvoorbeeld meer bierbostel beschikbaar. Met dat soort dingen wordt goed omgegaan”

Als er AVP in Nederland opduikt, zou dat een mokerslag betekenen

Komen jullie nog aan langetermijnzaken toe?

“Jazeker, die krijgen ook aandacht. Denk aan mestafzet. De Afrikaanse varkenspest in West-Polen baart mij echter ook grote zorgen. Als er AVP in Nederland opduikt, zou dat een mokerslag betekenen. De varkenshouderij is nu een gezonde sector, ook financieel.

We zijn trouwens volop in overleg met het ministerie en onze Duitse collega’s om in geval van nood te zorgen dat de gevolgen van een uitbraak minimaal zijn en dat de rust wordt bewaard. Alle draaiboeken liggen klaar. Desondanks kun je je nooit echt voorbereiden op dergelijke calamiteiten.”

Als we niet oppassen gaan de sluizen open voor een transitie van ammoniak uit de varkenssector naar stikstof voor de industrie en verkeer

Over stikstof en sanering is het laatste woord ook nog niet gesproken. Waarom staat de POV zo vooraan in het collectief, terwijl de sector daarbij niet direct in gevaar is?

“Aansluiting bij het landbouwcollectief is voor ons belangrijk. Anders trekken we aan het kortste eind. Het is bijvoorbeeld nog onzeker hoe het verder gaat met extern salderen. De latente ruimte op vergunningen is ook nog niet veiliggesteld. Als we niet oppassen gaan de sluizen open voor een transitie van ammoniak uit de varkenssector naar stikstof voor de industrie en verkeer. De saneringsregeling die is bedoeld om geuroverlast te beperken, wordt nu misbruikt als maatregel om de stikstofcrisis te bezweren. Het gaat dus heel veel over varkenshouderij. Juist de sector die al veel deed aan emissiereductie en degene met een herstructurering -vitaliseringsplan.”

Komen jullie aan vitaliseren toe?

“Bij het ministerie is sinds de stikstofcrisis geen enkele aandacht voor het toekomstperspectief voor de sector. Alles wordt juridisch doodgeslagen. Het ontbreekt aan bestuurlijk lef om uit de crisis te komen. Het landbouwcollectief heeft 20 november een goed voorstel gedaan. Sindsdien ligt alles stil. Als het nu gaat over herziening van het mestbeleid of innovatie, er gebeurt niks. Een vergunning voor een innovatief project wordt niet afgegeven.”

“Door de sanering verliezen wij al 10% van de varkens, of meer als de minister met extra geld komt. Ik gun het de stoppers van harte. Maar bij het ministerie gaat het nu alleen om het opkopen van productierechten. Ik maak me daar grote zorgen over zolang voor de blijvers na deze sanering een goed ontwikkelperspectief ontbreekt.”

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer