Opbrengsten suikerbieten onder het gemiddelde

31-12-2019 | Laatste update op 28-04 | |
Foto: Koos van der Spek - Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De suikerbieten hebben in 2019 minder gepresteerd dan gemiddeld. Het suikergehalte en het wortelgewicht vallen naar verwachting lager uit dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Daardoor blijft ook de suikerproductie per hectare achter bij het gemiddelde.

Suiker Unie verwacht dat het suikergehalte in de bieten van oogst 2019 gaat uitkomen op 16,34%. Dat is het laagste suikergehalte in 12 jaar. De bietenoogst van 2006 kwam ook op een suikergehalte van 16,3%. In de jaren daarna varieerde het suikergehalte van 16,7% tot 17,7%.

Suiker Unie weet nog niet precies hoe groot de wortelopbrengst van oogst 2019 gaat uitvallen, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken. “We moeten nog een kleine 1 miljoen ton bieten verwerken. Maar we verwachten dat de wortelopbrengst ergens rond de 83 ton per hectare gaat uitkomen.”

Het gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt op 84,2 ton bieten per hectare. Uitgaande van de schatting van 83 ton bieten komt de gemiddelde suikerproductie op 13,5 ton per hectare. Dat is 5% lager dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 14,2 ton suiker.

Weer debet aan laag suikergehalte

Sikken schrijft het lage suikergehalte toe aan het weer. “We hadden een droge zomer, gevolgd door een zeer natte herfst. De bieten gingen weer water opnemen en vormden nieuw blad. Dat drukt het suikergehalte in de biet. Daarnaast was er weinig zon in de herfst en het was ook nog eens relatief warm. Dat is tegengesteld aan wat je graag wilt, want ook dat duwde het suikergehalte naar beneden. In een normaal jaar zie je het suikergehalte gedurende de bietencampagne oplopen. Deze campagne daalde het suikergehalte echter naarmate de campagne vorderde.”

Moeizame oogst, hoog tarragehalte

Door de natte herfst kwam er veel grond mee naar de fabrieken. Gemiddeld over de laatste 5 jaar (oogsten 2014 t/m 2018) kwam er rond de 10% tarra met de bieten mee naar de fabrieken. Over de hele campagne van 2019 zit het tarragehalte nu op 12%. De laatste campagneweek was dat al opgelopen naar 13,2% tarra. Sikken: “Het was voor de akkerbouwers een moeizame oogst. Ik verwacht echter wel dat alle bieten gerooid gaan worden. Ik heb veel waardering voor de telers en loonwerkers die vaak onder moeilijke omstandigheden de bieten hebben kunnen oogsten.”

Nog 1.500 hectare suikerbieten rooien

Er moeten nog 1.500 hectare suikerbieten worden gerooid in Nederland. Dat is ongeveer 2% van het areaal. Suiker Unie verwacht dat het rooien volgende week wordt afgerond. De fabriek in Vierverlaten draait dan nog door tot 14 januari, die in Dinteloord is op 17 januari klaar met het verwerken van de bieten.

Lees ook: Stijging suikerprijs vooral merkbaar bij bietenoogst 2020

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer overBeheer