OPEC zoekt naar balans op oliemarkt

27-10-2020 | |

De OPEC-coalitie staat voor een lastig dilemma. De vraag is of het verstandig is om de productie te verhogen, of eigenlijk minder te verlagen.

Minder produceren betekent hogere olieprijzen voor de aangesloten olieproducerende landen, maar niet per se een hogere netto opbrengst. Daarnaast verschuift er dan weer marktaandeel naar niet-OPEC landen.

Afgelopen week vond het reguliere overleg van de technische commissie van de OPEC met partners onder leiding van Rusland plaats. Dit maandelijkse overleg wordt gebruikt om de markt te evalueren en om te zien of zij richting de beleidsmakers een advies moeten uitbrengen om de productieniveaus aan te passen.

Hogere gasprijzen

De opbouw van de gasvoorraden lijkt ten einde te lopen nu het stookseizoen voor de deur staat. Ook heftige weersomstandigheden zoals orkanen in de Golf van Mexico, zetten de productie enigszins onder druk. Dat resulteert in hogere gasprijzen. Tegelijk zien we dat de prijzen van het maandcontract een sterkere beweging laten zien dan het jaarcontract. Dat betekent in de praktijk dat de prijs van TTF, de Nederlandse verhandeling van gas, met levering in november, hoger is dan van gas met levering in 2021. Op de daghandel is de prijs in 1,5 week tijd 2 cent gestegen.

Vraag en aanbod elektra niet in balans

Als gevolg van grote hoeveelheden aanvoer van wind is er door windmolens veel elektra opgewekt en dat was te zien in de prijsvorming van de daghandel. Met name afgelopen weekend waren vraag en aanbod van elektra niet in balans. Het weekend kende zelfs negatieve uren. De langetermijnprijzen profiteerden niet optimaal van de dalende prijzen van de CO2-emissierechten, deze daalden namelijk van circa € 25 per ton tot zelfs even onder de € 23 per ton. Daarna stegen de prijzen weer licht tot in de € 24 per ton.

De neerwaartse druk op de economie door Covid-19 begint wel steeds meer druk uit te oefenen op de prijs van de CO2-emissierechten, ook Brexit doet hieraan mee.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.