Open source kan wildgroei in software voorkomen

Van reclameborden tot buitenwijken, we zoeken steeds de weg van de minste weerstand. Het is ingewikkelder en duurder om binnenstedelijk te bouwen, dan om een nieuwe wijk uit de grond te stampen. Ook in de wereld van software hebben we te maken met wildgroei.

Dit leidt tot fragmentatie en het besteden van kostbare middelen aan steeds dezelfde basale infrastructuur. In landbouw wordt daarbij een hoop software met Europese, Haagse en provinciale subsidies gefinancierd. Beleidsmakers doorzien de code niet, en missen zo het beoordelingsvermogen om regie te voeren. In de ambitie om de landbouw naar een volgend tijdperk te helpen, wakkeren ze de wildgroei onbedoeld zelfs aan.

Belangrijke collectieve IT-infrastructuur

Daarom maken we ons hard voor open source software. Omdat iedereen de code kan onderzoeken en beoordelen, kan dubbelwerk beter worden voorkomen. Collectief bouwen we beoordelingsvermogen op over de infrastructuur die we al hebben, en wat we nog missen. Zoals bruggen en wegen collectieve pijlers zijn onder onze economie, zo wordt belangrijke collectieve IT-infrastructuur dan een pijler onder de landbouw, die voor iedereen toegankelijk is, goed functioneert en continu onderhouden wordt.

Voor de lappendeken aan codes en de overlap betaal je als boer de prijs

Zo werkt het nu nog niet in agri. Marktpartijen verhouden zich moeilijk tot open source software. Ze gebruiken het graag, maar wat het oplevert houden ze liever voor zichzelf. Overheden laten na om te eisen dat wat ontwikkeld wordt, in de vorm van open source opgeleverd wordt en zich verhoudt tot eerder gefinancierde bouwprojecten. Zonder regie is het zo aantrekkelijker om vanaf de grond af een nieuw bouwproject op te tuigen, dan de samenwerking te zoeken en uit te gaan van bestaande infrastructuur.

Gebruik van precisielandbouw

Voor de lappendeken aan codes en de overlap betaal je als boer de prijs. Agri IT ontwikkelt zich langzamer en tegen hogere kosten, dan mogelijk is. Het gebrek aan open infrastructuur leidt er ook toe dat creatieve nieuwkomers het domein minder goed kunnen betreden. Het is dan ook niet zo gek dat het gebruik van precisielandbouw achterblijft blijft bij de verwachtingen die wetenschap, industrie en overheid daarvan hebben. Een deel van de oplossing schuilt in meer open source. Vraag er maar eens om bij het volgende innovatieproject. Jullie hebben samen meer macht dan je denkt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.