Ophaaltarieven vooral duurder voor kadavertonnen

21-04-2020 | |
Darling Ingrediënts is het moederbedrijf van destructiebedrijf Rendac. Foto: Matthijs Verhagen
Darling Ingrediënts is het moederbedrijf van destructiebedrijf Rendac. Foto: Matthijs Verhagen

Destructiebedrijf Rendac verhoogt de tarieven voor het ophalen van kadavers. Hoewel de ophaalbijdrage per dier daalt, stijgt de prijs per stop. Per saldo moet een veehouder daardoor meer betalen. Boerenbelangenbehartigers LTO en POV zijn zeer kritisch.

De jaarlijkse vaststelling van de tarieven voor het ophalen van kadavers leidt opnieuw tot ophef. LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij reageren kritisch: ze gaan niet akkoord met opnieuw een stijging van de tarieven, ook al is de stijging beperkt.

Voor het ophalen van een rund moet een veehouder in 2020 € 61,80 betalen, exclusief btw. Dat is vergelijkbaar met de € 61,53 die in 2019 werd gerekend. In dat jaar stegen de kosten voor het ophalen van een rund nog 30% ten opzichte van het jaar ervoor.

Ophaalbijdrage per dier 4% lager, per stop 10% hoger

De ophaalbijdrage per dier is voor 2020 4% lager dan vorig jaar. De prijzen per stop stijgen wel aanzienlijk. De prijs per reguliere stop stijgt met 10% naar € 22,63. Voor de geplande stops voor het legen van kadavertonnen wordt in 2020 25% meer gerekend dan vorig jaar: € 18,52 exclusief btw.

Daarmee wordt de ophaalbijdrage per kadaverton in 2020 14% hoger dan vorig jaar en komt uit op € 27,64 exclusief btw. Het ophalen van een geit of schaap komt uit op € 27,48 per geit en € 26,07 per schaap.

Lees ook: Vragen van SGP over kadaverkosten

LTO en POV maken bezwaar tegen verhoging tarieven Rendac

Belangenbehartigers LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) maken bezwaar tegen de tarieven die landbouwminister Carola Schouten voor 2020 heeft vastgesteld, ondanks dat de partijen in het voortraject betrokken worden bij het opstellen van de tarieven.

De Rendac-tarieven worden jaarlijks vastgesteld op basis van prognoses, herijkingen van actuele cijfers en verrekeningen uit het verleden bij Rendac. Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat kadavers mag verwerken. Voor de vaststelling overleggen het ministerie van landbouw met sectororganisaties als LTO, NMV, POV en NVP. Het ministerie krijgt inzage in de cijfers van Rendac via controle door een accountant. Daarna doet Rendac een voorstel voor de nieuwe tarieven. Het ministerie neemt vervolgens een besluit en publiceert de cijfers in de Staatscourant. Hierop kan zes weken bezwaar gemaakt worden.

Sectororganisaties: onvoldoende inzicht in financiën Rendac

Sectororganisaties vinden echter dat ze onvoldoende inzage krijgen in de financiën van Rendac. Ze hebben voorgesteld de tarieven in 2020 te bevriezen, tot ze meer inzicht krijgen.

LTO en POV vinden de situatie met jaarlijks tariefstijgingen van 10% tot 15% niet houdbaar. Ze vinden dat de de overheid moet bijdragen aan de destructiekosten. Dat gebeurt ook in andere EU-landen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer