Ophokplicht blijft, vogelgriep bij vossen vastgesteld

28-05 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De ophokplicht voor pluimvee wordt voorlopig nog niet opgeheven. Vogelgriep vastgesteld bij vossen.

De ophokplicht wordt voorlopig nog niet opgeheven. Dat maakt demissionair minister Schouten van LNV bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De laatste besmetting, op een kalkoenenbedrijf in Weert, bewijst volgens haar dat het risico op besmetting van een pluimveebedrijf nog te groot is om de ophokplicht op te heffen. Ook worden nog steeds besmette wilde vogels gevonden.

De meeste trekvogels zijn weliswaar vertrokken, maar de jonge vogels die er nu bijkomen zijn gevoelig voor besmetting, omdat ze nog niet eerder met het virus in aanraking gekomen zijn. Volgens de minister is het daardoor onduidelijk hoe het virus in wilde vogels blijft circuleren.

De verlenging van de ophokplicht kent nog geen einddatum. De komende tijd maakt de deskundigengroep dierziekten wekelijks een nieuwe inschatting van de risico‘s.

Schouten schrijft dat deze nieuwe ontwikkelingen de sector en haar zwaar vallen. ‘We hadden allemaal gehoopt dat het einde van deze vogelgriepepidemie in zicht zou komen’, schrijft ze in de Kamerbrief.

Virustypen

Het virus op het Weertse kalkoenenbedrijf was van type H5N8, blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research. Een introductieroute is niet uit de genetische code af te leiden. Wel is er verwantschap aangetoond met de H5N8-virussen die eerder bij wilde vogels gevonden zijn in Nederland en in Oost-Europa. Maar recent is dat type niet meer vastgesteld in Nederland. De dode brandganzen en roofvogels die nog steeds in Groningen en Friesland gevonden worden, hebben een ander virustype bij zich: H5N1.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.