Opkoop of ruilverkavelen

31-01-2020 | Laatste update op 14-01 | |
Bodde
Robert Bodde Redacteur
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

POV-voorzitter Linda Janssen waarschuwt minister Schouten dat ze de aanmelding voor de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) té positief inschat. Volgens haar informatie voldoet een flink aantal van de 503 aangemelde locaties niet eens aan de voorwaarden.

Janssen vindt dat nu de focus weer richting opbouw moet. Die opbouw zou ze graag geflankeerd zien door ruilverkaveling van varkensbedrijven. Daarvoor pleitte ze tijdens het congres Hogere Varkensgezondheid. Onder de aangemelde locaties zitten er flink wat die geen overlast veroorzaken, met moderne gebouwen en flinke aantallen dieren. Locaties waarvan velen likkebaardend denken: ‘Daar wil ik ook wel aan de slag’. Jansen zou via zo’n ruilverkaveling graag jonge varkenshouders faciliteren.

Harde lessen uit het verleden

Niks mis met die constatering en een sympathieke oproep. Ruilverkaveling is een prachtig middel waarbij sectorgenoten én overheden geld op tafel leggen. Maar varkenshouders die niet stoppen of verplaatsen, zullen niet staan te juichen om 10 tot 30 jaar lang een ruilverkavelingsrente te mogen betalen. Daarbovenop zijn harde lessen te trekken uit het verleden.

Tot nu toe bleef het bij ruilverkaveling voor sanering van een sector steeds bij mooie woorden.

Na de varkenspest, nu bijna 23 jaar geleden, zijn de Wet herstructurering varkenshouderij (WHV) en de Reconstructiewet concentratiegebieden ingevoerd. Beoogd was het instellen van varkensvrije zones, dus leegruimen van de randen van regio’s rond natuurlijke grenzen. Doel was de kans op ziekte-insleep en overspringen van ziekten tussen regio’s te verkleinen. Die 2 wetten moesten leiden tot extensiverings- en ontwikkelingsgebieden, ver-, her- en inplaatsing van honderden bedrijven, ruil, et cetera. Van dat verplaatsingsproces kwam nauwelijks iets terecht. Maar we hebben wel nog steeds varkensrechten (die in 2005 al zouden vervallen…).

Goede optie

Ook in de rundveehouderij, die uit en te na bekend is met het proces van ruilverkaveling, gaan al jaren stemmen op voor ruil(verkavel)ing van bedrijven. Geen nieuwbouw of uitbreiding op ongewenste locaties maar kansrijke ondernemers die ruilen met mooie bedrijven zonder perspectief. Daarvan zijn er flink wat. Die zijn in normaal Nederlands ‘kapot gegroeid’. Rabobank oppert dat uitruilen in sector- en andere visies meermalen als goede optie.

Mooie woorden

Tot nu toe bleef het bij ruilverkaveling voor sanering van een sector steeds bij mooie woorden. Zodra de crisissfeer verdwenen is en perspectief weer lonkt, regelt de vrije markt het goedkoper en vele malen sneller dan menig gesubsidieerd project.
Beheer