Opkoopregeling in Brabant 18 januari open

08-12-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Natura 2000-gebied. - Foto: Misset
Natura 2000-gebied. - Foto: Misset

Vanaf 18 januari kunnen gegadigden in Noord-Brabant zich melden voor de vrijwillige opkoopregeling in verband met stikstof.

Provincie Noord-Brabant denkt in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen die een hoge depositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hebben. In de eerste ronde gaat het om ongeveer tien bedrijven verwacht de provincie. Er is een budget van € 53 miljoen. De aankoopprijs is volgens de provincie conform de marktwaarde van de bedrijven en de grond.

Meer dan 2 mol per hectare

Belangrijk criterium voor deelname is de gemiddelde stikstofdepositie per hectare per jaar die een bedrijf veroorzaakt op nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Alleen bedrijven met meer dan 2 mol gemiddeld per hectare kunnen meedoen. Dit kan tot teleurstellingen leiden, blijkt al in de praktijk. Er zijn bedrijven die heel dicht bij een Natura 2000-gebied liggen en daar een hoge depositie veroorzaken, maar toch gemiddeld niet aan 2 mol komen. Dat komt omdat verderaf gelegen gebieden ook meetellen; hoe groter de afstand, hoe lager de depositie.

Grond inbrengen biedt meer kansen

Bedrijven die ook grond inbrengen hebben een grotere kans op deelname dan bedrijven zonder grond. Grondopkoop is weliswaar niet het doel van de regeling, maar extra grond maakt wel dingen mogelijk, aldus de provincie. Dan kan een ‘schuifpuzzel’ in gang komen in een gebied, omdat de door een stopper ingebrachte grond een andere veehouder kan helpen extensiveren. Gedeputeerde Erik Ronnes noemt grondverwerving ‘cruciaal’.

Vrijwillige deelname

De inschrijvingstermijn is van 18 januari tot 1 maart en gaat via de provincie. De tweede en derde ronden volgen in het najaar van 2021 en 2022. Deelname is vrijwillig. Deelnemers kunnen niet op een andere plek opnieuw beginnen. De provincie gaat bedrijven niet actief benaderen of uitnodigen, zij moeten zich zelf melden.

Aanpak stikstofbelasters in andere provincies

Andere provincies zijn nog bezig. In Gelderland is wel een speciale regeling voor kalverhouders, waarvoor de inschrijvingstermijn al afgelopen is, maar nog geen algehele opkoopregeling. Overijssel hanteert een eigen koers en mikt vooral op de gebiedsgerichte aanpak. Deze provincie wil nadrukkelijk ook niet spreken van piekbelasters, iets wat Brabant wel doet.

In Friesland roept de provincie gegadigden op zich te melden voor 17 januari. Afhankelijk van de animo valt dan eind januari een besluit of deze provincie meedoet aan de regeling. Dat maakte deze provincie dinsdag bekend.

Lees ook: Technische stikstofmaatregelen of uitkopen?

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer