Opkoopregeling redt grondmarkt

Het opkopen van boerenbedrijven nabij Natura 2000-gebieden zal de dalende grondprijs keren.

Bijna elke analist voorspelt dat de komende vijf jaar een paar duizend melkveehouders hun bedrijf stoppen. Hierdoor wordt het grondaanbod de komende tien jaar fors groter. Dit komt doordat er meer stoppers zijn dan in het voorgaande decennium, die ook nog eens veel meer grond bezitten.

Verdere prijsdaling komt er niet

Zelfs onder de huidige lage rentestand kunnen de blijvers de vrijkomende grond al moeizaam afnemen, zie de licht dalende grondprijs, met name voor grasland rond natuurgrond. Meer aanbod, geen koopkrachtige vraag is de opmaat voor een verdere prijsdaling. Maar die komt er niet. De provincies gaan namelijk bedrijven opkopen nabij de Natura 2000-gebieden. Daarvoor is minstens € 350 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar, plus nog een pot vanuit de provincies. Daarover steggelen Rijk en provincies nog.

Marktwaarde met een plusje

De provincies zullen waarschijnlijk, net als bij de Bevar-regelingen rond 2000, eisen dat de opgekochte bedrijven hun grond in de Natura 2000-gebieden overdragen. De overige grond kunnen ze dan desgewenst in de vrije markt afzetten. Over die opkoop rond natuur is destijds geen wanklank geweest, die grond is dus tegen marktwaarde met een plusje aangekocht. Dat zal nu geheid weer zo gaan, het politieke en economische belang van een succesvolle opkoop is immers groot.

Duizenden hectaren

Het zal snel om duizenden hectaren rond de Natura 2000-gebieden gaan. Die worden omgezet in natuur of in pacht uitgegeven aan extensiverende melkveehouders. Feit is wel dat er de komende jaren een kapitaalkrachtige koper in de markt is, bovenop de marktvraag. Daarmee zal de opkoopregeling de dalende grondprijs keren. Het onderpand van de blijvers daalt dus niet in waarde, met dank aan Rijk en Provincies.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.