Opkoopregeling wordt spitsroeden lopen in Brussel

Foto: ANP
Foto: ANP

Minister Schouten krijgt er een hele klus aan om in Brussel fiat voor de nieuwe opkoopregeling te krijgen.

De goedkeuring van de nieuwe, gerichte opkoopregeling in het kader van het stikstofbeleid wordt nog een lastige klus voor landbouwminister Carola Schouten. Dat bleek donderdag in het debat over de stikstofproblematiek.

D66‘er Tjeerd de Groot maande Schouten tot meer tempo. De minister gaf aan daar in maart weer een gesprek over te hebben in Brussel.

Opkoopregeling omfloerst geformuleerd

De formulering die het kabinet koos in de brief is omfloerst en met slagen om de arm. Het kabinet schreef op 7 februari dat het voorbereiden van een vrijwillige saneringsregel doorlooptijd kost. En dat “eventuele besluitvorming (…) snel kan worden ingezet als dat nodig blijkt te zijn.”

Ongeoorloofde staatssteun

Minister Schouten geeft aan dat de brief zo is opgesteld om de Europese Commissie niet voor een voldongen feit te stellen. Een saneringsregeling kan worden opgevat als ongeoorloofde staatssteun, dus goedkeuring van en overeenstemming met de Europese Commissie is van groot belang om de opkoopregeling te kunnen doorvoeren.

Meer fosfaatrechten dan het fosfaatplafond

Een van de complicaties daarbij is dat Nederland nog steeds meer fosfaatrechten heeft dan het fosfaatplafond. De Europese Commissie heeft bij de voorgenomen invoering van de fosfaatrechten ook zand in de raderen gestrooid, omdat de fosfaatproductie destijds boven het gestelde plafond lag.

Fosfaatreductieplan

Om dat te corrigeren moest met stoom en kokend water een fosfaatreductieplan worden ingevoerd, om de fosfaatproductie te verlagen. Pas toen de fosfaatproductie onder het plafond was, konden de rechten worden ingevoerd. Maar bij de uitdeling daarvan is het aantal rechten hoger geworden dan het afgesproken plafond.

De Europese Commissie wilde niet dat er staatssteun (in de vorm van fosfaatrechten) werd gegeven met het doel de veehouderij te laten voldoen aan de afspraken over het fosfaatplafond. Schouten wil niet dat haar ministerie opnieuw in zo’n discussie met de Europese Commissie terecht komt.

Analyse stikstofcijfers Mesdag Zuivelfonds

In het debat met de Tweede Kamer wilde de minister niet vooruitlopen op de uitkomsten van de analyse van de stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds. Zij vindt dat het aan het RIVM is om te reageren op die cijfers.

De minister zegt dat zij koerst op de bevindingen van de Commissie-Hordijk, die zij in november heeft aangesteld en die in maart met eigen conclusies komt. CDA‘er Jaco Geurts riep de minister op flexibel te zijn en het beleid aan te passen aan nieuwe inzichten. “Niet doordenderen”, zei hij. Daarbij haalde Geurts niet alleen de analyses van het Mesdag Zuivelfonds aan, maar ook ideeën van de Rabobank en Bouwend Nederland.

D66: niet twijfelen aan cijfers

Tjeerd de Groot (D66) vindt dat er niet getwijfeld hoeft te worden aan de cijfers van de ‘instituties’, al erkent ook hij dat er wetenschappelijke onzekerheden kleven aan elk model. “Het RIVM komt zelf als eerste met de wetenschappelijke twijfel over modellen. Een model is per definitie een benadering van de werkelijkheid. Er is een onzekerheid, dat is logisch. Maar als je kijkt naar de stand van de natuur, kan elke bioloog je zeggen dat de natuur achteruit gaat en dat dat komt door de ammoniak uit de veehouderij.” Barry Madlener van de PVV reageerde daarop: “Maar ondertussen staat u wel met het zwaard in de hand klaar om de boer de kop mee af te hakken.”

Op vragen van de oppositie bleken de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie nog volstrekt achter de minister te staan.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer