Oplopende spanningen tussen Bel en leveranciers

11-09-2020 | |
Arnold den Besten van Den Besten Transport haalt voor Leerdammer melk op bij verschillende melkveebedrijven. - Foto: Herbert Wiggerman
Arnold den Besten van Den Besten Transport haalt voor Leerdammer melk op bij verschillende melkveebedrijven. - Foto: Herbert Wiggerman

Tussen kaasmaker Bel Leerdammer en de kleine 1.100 leveranciers dreigt een verdere verwijdering door een versnelde verfransing en een hoog melkprijsverschil tussen Nederland en Frankrijk (meer dan 4 cent).

Leveranciers zijn hier erg ongelukkig over en zoeken, tot nu toe vergeefs, contact met de hoogste bazen in Frankrijk. Ook zonder de bovengenoemde pijnpunten zorgen de bijna continue rechtszaken tussen het bedrijf en groepen leveranciers al voor spanning op de lijn. Bel ziet zich keer op keer in het ongelijk gesteld over melkprijsafspraken. Maar in plaats van overleg koos het bij de jongste zaak voor hoger beroep.

Melkprijsverschil tussen Nederland en Frankrijk

Boerderij deed onderzoek naar de spanningen en probeerde uitleg van Bel Leerdammer te krijgen. Verzoeken om een interview zijn echter doorgeschoven en overig contact verliep via de e-mail. Bel Leerdammer bevestigt echter het melkprijsverschil tussen Nederland en Frankrijk (ten gunste van de Fransen), maar zegt dat dit komt door verschillen in verwaardingsmogelijkheden.

Gebrekkige communicatie

Leveranciers van Bel Leerdammer ergeren zich aan de continue geschillen over de melkprijs, maar bijna nog meer aan de gebrekkige onderlinge communicatie. Mede daarom is eind 2017 een leverancierscollectief opgericht, maar dit heeft tot nog toe weinig effect gehad. Boeren voelen zich weinig gehoord en soms zelf geïntimideerd.

Snel inzicht in de laatste stand van zaken op de zuivelmarkt? Bekijk de marktsignalen

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer