Opmerking De Groot leidt tot discussie in D66

Tweede Kamerlid van D66 Tjeerd de Groot. - Foto: ANP
Tweede Kamerlid van D66 Tjeerd de Groot. - Foto: ANP

De opmerking van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot dat de veestapel in de (intensieve) veehouderij moet halveren, heeft ook binnen de partij tot discussie geleid.

Voorzitter Marleen van der Meulen van de werkgroep landbouw van D66 zei vorige week in een discussie met jonge boeren dat de halveringsuitspraak “intern wel reuring heeft veroorzaakt”.

Systeemverandering

Als voorzitter van de werkgroep landbouw van D66 zegt Van der Meulen dat halvering van de veestapel niet direct het doel is. “We hebben altijd gezegd, minder vee is niet een doel op zich, maar wel bittere noodzaak. Doel is verandering van het productiesysteem. Als gevolg daarvan zal het aantal dieren afnemen. Als je het systeem verandert en naar kringlooplandbouw gaat, is het automatische gevolg dat je minder dieren kunt houden.”

Boeren zijn onzeker over de toekomst en dat is kenmerkend voor een tijd van transitie

Van der Meulen, die zelf kandidaat is voor de Tweede Kamer, ziet, net als Kamerlid De Groot, dat een systeemverandering nodig is. Desalniettemin stelde ze vragen over de opmerking van De Groot.

Veel onzekerheid

“Intern stellen we altijd de waarom-vraag”, licht Van der Meulen toe. “Tjeerd en ik zitten in de landbouwwerkgroep op één lijn “Ik praat met veel boeren in mijn omgeving. Dan merk ik dat boeren ook weten dat het systeem moet veranderen. Er is veel onzekerheid. Boeren zijn onzeker over de toekomst en dat is kenmerkend voor een tijd van transitie, waar we nu in zitten. We weten dat het gaat veranderen, maar we weten nog niet precies hoe het uiteindelijke plaatje eruit ziet.”

Ondertussen probeert Van der Meulen zelf mede sturing te geven aan de veranderingen in de landbouw. Ze woont in het Achterhoekse Gorssel vlak bij de rivier de IJssel. Zelf is ze ondernemer. Ze handelt in duurzame kleding. Ze heeft veel contact met de boeren in haar omgeving. In haar eigen gemeente (Lochem) nam ze het initiatief voor een agro-innovatienetwerk – dat breed gedragen is in Lochem en dat inmiddels aansluiting heeft gevonden bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer