Opnieuw betwiste ruiming kippen door salmonella

Bij een pluimveehouder zijn kippen vervroegd geslacht wegens verdenking op besmetting op salmonella, ondanks negatieve uitslagen bij tests door een dierenarts en de GD.

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden woensdagavond vleeskuikenouderdieren van een bedrijf in Renswoude (U) afgevoerd naar een slachterij in België. De 32 weken oude dieren, volop in productie, waren twee weken geleden positief getest op salmonella tijdens een routine-onderzoek dat pluimveehouders in het kader van het salmonella-bestrijdingsprogramma elke drie weken moeten (laten) uitvoeren.

Besmet met salmonella

Volgens dat onderzoek waren de ruim 10.000 dieren in een van de drie stallen van het bedrijf salmonella-besmet (met een niet veel voorkomend, maar wel aangifteplichtig salmonella-type). Een salmonella-positief getest koppel vermeerderingsdieren moet vervroegd voor de slacht worden afgevoerd.

Dierenarts en GD testten negatief

Daags nadat vorige week de positieve uitslag aan de pluimveehouder werd gemeld, heeft deze monsters laten nemen en onderzoeken door de eigen dierenarts en door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De uitslag van die onderzoeken waren in alle drie stallen negatief, dus niet-salmonella besmet. Deze negatieve uitslagen zijn doorgegeven aan de NVWA, maar waren voor NVWA geen reden om het koppel niet vervroegd te slachten, noch om verificatieonderzoek te laten uitvoeren.

Afgelopen maandag heeft de pluimveehouder weer zelf mestmonsters genomen voor routine-onderzoek. Met een negatieve uitslag in alle drie de stallen.

Pluimveehouders testen zelf op salmonella

In de praktijk, en ook in dit geval, nemen pluimveehouders zelf mestmonsters voor dit onderzoek met de zogenoemde overschoentjes-methode. Tot begin van dit jaar was het min of meer standaard dat na een positieve monsteruitslag de NVWA een verificatie-onderzoek doet. Wanneer ook het resultaat van dit onderzoek positief was, werd het koppel geslacht. EU-regelgeving staat een dergelijk verificatie-onderzoek niet meer standaard toe, tenzij er gerede twijfel is over de positieve uitslag. Wat gerede twijfel is, is vooralsnog niet duidelijk.

Kort geding

In februari probeerden twee broers in Noord-Brabant tevergeefs het vervroegd slachten van vleeskuikenouderdieren in drie van hun vijf stallen te verhinderen nadat ze bij een routinecontrole salmonella-besmet bleken te zijn. Ze hadden daartoe een kort geding aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De voorzieningenrechter zag geen aanleiding de opdracht tot het vervroegd slachten te verbieden, ondanks dat ook deze pluimveehouders negatieve uitslagen van extra onderzoeken konden overleggen.

LTO/NOP: twijfel over uitslag zelfgenomen monster

Pluimvee-organisaties zijn tegen het vervroegd slachten van koppels ouderdieren na een enkele positieve uitslag op basis van monsters die pluimveehouders zelf hebben genomen. Volgens LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers is er veelal gerede twijfel over positieve uitslagen op basis van zelfgenomen monsters, omdat dat vaak valspositieve uitslagen blijken te zijn.

Volgens Hubers heeft GD-onderzoek dat aangetoond. Resultaten uit het verleden ondersteunen dat, want toen – tot dit jaar – de NVWA na een positieve salmonella-uitslag min of meer standaard verificatie-onderzoek liet uitvoeren, was de uitslag van dat bevestigingsonderzoek in de meerderheid van de gevallen negatief (dus geen salmonella) en hoefde het betreffende koppel niet te worden geslacht.

Vergoeding

Pluimveehouders van wie dieren in het kader van het salmonella-bestrijdingsprogramma vervroegd worden geslacht, krijgen een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds (DGF). De EU betaalt de helft van die vergoeding. Pluimveehouders vullen het DGF via een heffing door RVO.nl. Hubers vindt dat vergoedingen uit het Diergezondheidsfonds uitsluitend mogen worden gedaan op basis van gedegen onderzoek. Daarom wil hij dat bij gerede twijfel over de positieve uitslag van een salmonella-onderzoek een bevestigingsonderzoek plaatsvindt. “Het lijkt er nu op dat er bij de NVWA alleen sprake is van gerede twijfel als er een calamiteit heeft plaatsgevonden in het laboratorium.”

De NVWA bevestigt dat er dieren van een salmonella-besmet bedrijf vervroegd worden geslacht, maar doet geen verdere mededelingen over waar en wanneer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.