Doorgaan naar artikel

Opnieuw inzet Nederland voor EU-steun kalversector

Vleeskalveren op biologisch bedrijf. - Foto: Koos Groenewold

Vleeskalveren op biologisch bedrijf. - Foto: Koos Groenewold

Nederland dringt er bij de Europese Commissie op aan om ook voor de kalfsvleessector steunmaatregelen te treffen.

Landbouwminister Carola Schouten heeft woensdag 13 mei via een videoverbinding overleg met de Europese landbouwministers, onder meer over het steunpakket van de Europese Commissie om de schade als gevolg van de coronacrisis te beperken.

Een van de vragen die aan de minister is voorgelegd, is of de getroffen maatregelen effectief en voldoende zijn en of er andere maatregelen nodig zijn. Daar komt meteen de vraag bij hoe dergelijke maatregelen gefinancierd moeten worden.

EU-maatregelen ‘nodig voor kalfsvlees’

Schouten heeft vorige week al in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat ze op zich blij is met de maatregelen die de Europese Commissie heeft getroffen. “Dat neemt niet weg dat ik ook vind dat het pakket aan maatregelen op EU-niveau nog niet compleet is. Zo ben ik van mening dat ook voor kalfsvlees op Europees niveau maatregelen nodig zijn.”

De minister bepleit om maatregelen in de kalversector hand in hand te laten gaan met de verbetering van het dierenwelzijn.

We betreuren zeer dat de Europese kalfsvleessector geen deel uitmaakt van het steunpakket van de Commissie

In het Europees Parlement hebben de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) gezamenlijk in een brief er bij Europees Commissaris Janusz Wojciechowski op aangedrongen dat er een aanvullend steunpakket voor de kalfsvleessector moet komen. “We betreuren zeer dat de Europese kalfsvleessector geen deel uitmaakt van het steunpakket van de Commissie”, aldus de brief.

Juist kalverhouderij getroffen door coronacrisis

De parlementariërs stellen dat de kalfsvleessector in het bijzonder getroffen is en lijdt onder de gevolgen van de coronacrisis, juist omdat de sector afhankelijk is van de afzet aan restaurants. “De situatie verergert elke week. We begrijpen dat de sector zelf maatregelen neemt om zich aan de marktsituatie aan te passen, door de productie af te schalen en dieren ouder te laten worden. Dit heeft nu al zware kosten voor de bedrijven in de kalfsvleesketen.”

Weipoeder en mageremelkpoeder

De Europarlementariers wijzen erop dat structurele gevolgen van de crisis voor de kalfsvleessector uiteindelijk ook uitwerking zullen hebben op de gehele zuivelketen in alle lidstaten. Een deel van de weipoeder en mageremelkpoeder wordt afgezet naar de kalfsvleessector en ook een groot deel van de kalveren. “We vrezen nu al dat de verminderde afzet van kalveren voor de kalfsvleesproductie zal leiden tot dierenwelzijnsproblemen op melkveebedrijven.”

Landbouwminister Schouten zegt dat de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn van de dieren bij de houders ligt.

Beheer
WP Admin