Oproep tot respect in debat over landbouw

09-05-2020 | |
Lohman en Jeroen Candel
Boerenacties hebben de maatschappelijke discussie over de landbouw aangezwengeld. Het is belangrijk het debat met respect te blijven aangaan, vinden Lohman en Candel. - Foto: ANP
Boerenacties hebben de maatschappelijke discussie over de landbouw aangezwengeld. Het is belangrijk het debat met respect te blijven aangaan, vinden Lohman en Candel. - Foto: ANP

Het respect moet terug in het maatschappelijk debat over de landbouw in Nederland. Dat vinden Joris Lohman en Jeroen Candel. Zij schreven dit ‘Manifest tot herleving van het landbouwdebat’ tegen de verharding en voor meer hoffelijkheid.

Het debat over de toekomst van de Nederlandse landbouw is de afgelopen jaren sterk in intensiteit toegenomen. Dat is ook nodig; er zijn veel uitdagingen en onzekerheden – rond boereninkomens, milieu, klimaat, en gezondheid – die vragen om een uitwisseling van ideeën en visies. Juist vanwege deze noodzaak tot uitwisseling is een open publiek debat, waarin kwaliteitsvolle informatie circuleert, en waarin mensen de wil om zich te informeren en te leren als uitgangspunt voor deelname gebruiken, essentieel. Het is daarom positief om te zien dat mensen met uiteenlopende ideeën vol engagement aan het publieke debat deelnemen.

Verharding

Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de toegenomen verharding in, en de toon van, het landbouwdebat; zowel in de echte wereld als op sociale media. De bereidheid om naar elkaar te luisteren neemt af, het gebruik van grove bewoordingen, aanvallen op de persoon, juist toe. Terwijl originele en creatieve ideeën nog nooit van zo’n belang waren, wordt het steeds minder gewaardeerd als mensen zich niet willen conformeren aan dominante groepsopvattingen. Deze verharding leidt tot polarisatie en patstellingen, waarmee breed gedragen oplossingsrichtingen voor de landbouw, natuur en volksgezondheid steeds verder uit zicht raken.

Hoffelijkheid

Vanuit deze observaties, roepen de ondertekenaars van deze brief op tot een herleving van hoffelijkheid en respect in het publieke debat over de landbouw. Dat betekent niet dat het debat niet scherp gevoerd mag worden: ook wij verschillen vaak van mening over de manieren waaróp en snelheid waarméé veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dat is, gezien onze verschillende achtergronden en opvattingen, ook logisch. Tegelijkertijd beseffen we dat we de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien alleen in gezamenlijkheid kunnen aanpakken, en dat de rijkheid aan ideeën en opvattingen nodig zijn bij het zoeken naar oplossingen. Wij zullen daarom zelf zorgvuldigheid betrachten als wij onze ideeën formuleren en op elkaar reageren in het publieke debat.

Het betekent niet dat het debat niet scherp gevoerd mag worden

U mag ons, ondertekenaars van deze brief, daarop aanspreken. En wij vragen u met ons mee te doen. Na jaren van polarisatie is het nu tijd, en noodzaak, samen het publieke debat te koesteren en te beschermen. Zo helpen we de landbouw, die ons allen dierbaar is, het landschap, en de toekomst van ons voedsel, samen vooruit.

Joris Lohman, oprichter van Food Hub en Jeroen Candel, universitair docent bestuurskunde, WUR. Het manifest is ondertekend door 40 personenBeheer