Oproep voor verbeterde aanpak voedselfraude

Foto: ANP -
Foto: ANP

De Europese landbouwministers vinden dat de aanpak van grensoverschrijdende voedselfraude beter moet worden aangepakt.

De raad van landbouwministers riep de Europese Commissie en de lidstaten op om genoeg geld uit te trekken om te zorgen dat de bestaande regels goed en uniform worden toegepast. Er moeten goede afspraken zijn tussen de lidstaten om vast te stellen hoe en wanneer voedselfraude moet worden aangepakt.

Voeselveiligheid op orde

De landbouwministers benadrukten dat over het algemeen de voedselveiligheid in de Europese Unie op orde is. En volgens de bewindslieden zijn er ook goede wetten en regels om fraude aan te pakken. Het ontbreekt echter soms aan goede coördinatie en samenwerking.

Goede samenwerking

Er moet goed worden samengewerkt door opsporingsinstanties, zowel op gebied van toezicht op levensmiddelen en diervoer, als autoriteiten op gebied van bestrijding van financiële fraude, de douane, de Belastingdienst, de politie en het Openbaar Ministerie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer