Optimisme in Brussel over akkoord landbouwbeleid

De Portugese voorzitter van de landbouwraad Maria do Céu Antunes zal eind volgende week een nieuw compromisvoorstel op tafel leggen voor het GLB. - Foto: ANP
De Portugese voorzitter van de landbouwraad Maria do Céu Antunes zal eind volgende week een nieuw compromisvoorstel op tafel leggen voor het GLB. - Foto: ANP

Alle Europese lidstaten zijn ervan overtuigd zijn dat een politiek landbouwakkoord binnen bereik is.

Zowel de landbouwministers als het Europees Parlement en de Europese Commissie tonen zich optimistisch over het bereiken van een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Na afloop van de informele vergadering van landbouwministers in Lissabon zei de Portugese voorzitter Maria do Céu Antunes dat ‘alle lidstaten ervan overtuigd zijn dat een politiek akkoord binnen bereik is’.

Nieuw compromisvoorstel

Antunes zal namens de landbouwministers eind volgende week een nieuw compromisvoorstel op tafel leggen. Over de inhoud daarvan liet de Portugese voorzitter van de landbouwraad weinig los. “Het belangrijkste doel van het GLB is het verzekeren van de inkomens van de Europese boer”, aldus Antunes.

Ook in het Europees Parlement, waar dinsdagochtend een informatieve vergadering was over het verloop van de onderhandelingen, bleek dat de onderhandelingsdelegatie van het parlement meent dat een compromis mogelijk is.

Kritiek op Timmermans en Wojciechowski

Opmerkelijk was dat in het Europees Parlement kritiek werd geuit op Europees Commissaris Frans Timmermans en in diens kielzog landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Zij hadden zich bij de onderhandelingen niet gedragen als een bemiddelaar.

Onderhandelaar Peter Jahr (Christendemocraten) zei dat het er soms op leek dat de Europese Commissie nog verder wilde gaan dan het parlement en de raad, die formeel met elkaar onderhandelen.

Inkomenssteun

De belangrijkste punten die open liggen, hebben te maken met het deel van de inkomenssteun dat kan worden ingezet voor klimaat-, biodiversiteits- en milieubeleid. In het overleg zei de Nederlander Bert-Jan Ruissen dat er ruimte moet zijn voor een uitzondering op een algemene regel om 10% van de landbouwgrond uit productie te nemen.

Het moet interessant zijn voor alle boeren van alle typen landbouw om gebruik te maken van de eco-regelingen

Wojciechowski benadrukte dat de kleine en middelgrote landbouwbedrijven moeten worden beschermd. “Het moet interessant zijn voor alle boeren van alle typen landbouw om gebruik te maken van de eco-regelingen”, aldus de landbouwcommissaris. De ambities van de Europese Commissie op gebied van onder andere de biologische landbouw (tenminste 25% van het totale landbouwareaal biologisch in 2030, een vermindering van het gebruik van meststoffen (-20%), gewasbeschermingsmiddelen (-50%) en antibiotica (-50%) zullen niet verplichtend in het landbouwbeleid worden opgenomen, aldus Wojciechowski. Het Europees Parlement heeft zich afgelopen maand sterk gemaakt voor een verplichting.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer