Optimisme regeert op energiemarkt

Foto: Canva
Foto: Canva

Optimisme lijkt momenteel de mondiale oliemarkten te beheersen, analisten lijken ervan overtuigd dat herstel van de vraag in de tweede helft van 2021 een zekerheid is.

Hoewel optimisme op dit moment de markt kan beheersen, zouden prijzen binnenkort kunnen zakken op de oliemarkten. Bij de huidige prijzen zal het aanbod zeker toenemen, terwijl de vraag verre van gegarandeerd is. Waarschijnlijk zal komende week al een lichte prijscorrectie plaatshebben op de oliemarkt.

Soms negatieve elektraprijzen door veel wind

Door de grote aanvoer van wind hebben de windmolens een hoge elektriciteitsproductie gerealiseerd. De prijzen op de daghandel zijn hierdoor fors lager geweest, tot zelfs negatieve uurtjes op zaterdag. Over het algemeen is het prijsniveau wel hoger dan verleden jaar, mede doordat de prijs van daggas bijna dubbel zo hoog is in vergelijking met verleden jaar.

De prijs van daggas is mede van groot belang voor de prijs van elektra in de daghandel. Voor de langetermijncontracten is ook de CO2-emissieprijs van belang, deze is gestegen waardoor ook de elektraprijzen voor de lange termijn zijn gestegen. De prijs voor de langetermijncontracten kan nog verder oplopen in navolging van de CO2-emissieprijzen, en de kortetermijncontracten kunnen het huidige niveau handhaven of zelfs licht dalen.

Prijs voor een kuub gas licht omhoog

In navolging van andere energiemarkten heeft ook de aardgasmarkt momenteel een oplopend karakter, mogelijk gevoed door optimisme van de aanwakkerende wereldeconomie. Lagere temperaturen die de komende weken voorspeld zijn en oplopende gasprijzen, doen geloven dat de winter nog niet weg is. De prijs voor een kuub gas is de afgelopen week licht opgelopen, nadat het een voorzichtige daling had ingezet na een periode van extreme kou in februari. De prijs kan op korte termijn nog licht stijgen en is op de lange termijn vrij stabiel.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.