Opzet strategie rijksvastgoed kost meer tijd

25-02-2020 | Laatste update op 18-01 | |
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops - Foto: ANP
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops - Foto: ANP

Het kabinet heeft meer tijd nodig voor een afwegingskader om het Rijksvastgoedbedrijf slim in te zetten voor maatschappelijke doelen.

Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

Via dit afwegingskader wil het kabinet komen met een leidraad. Dit geeft aan hoe het Rijksvastgoedbedrijf kan worden ingezet voor maatschappelijke doelen als klimaat en duurzame energie, maar ook circulaire economie, woningbouw en sociaaleconomische thema’s.

Eerder zou het kader al in het najaar 2019 worden gepresenteerd, dat wordt nu, na een tweede keer uitstellen, najaar 2020.

Ook Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer doen mee

Het aantal partijen dat meedoet met het afwegingskader is wel uitgebreid. Naast het Rijksvastgoedbedrijf (waaronder de Domeingronden), sluiten ook Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer aan.

“Deze drie vastgoedhoudende organisaties kunnen hun taken aanvullend richten op het realiseren van kabinetsdoelstellingen buiten hun primaire domeinen. Met name als het gaat om het mitigeren (verzachten, red.) van de stikstofproblematiek, het versterken van de natuur en de energietransitie wordt de urgentie sterk gevoeld en is ook de potentiële bijdrage van rijksvastgoed groot”, aldus Knops.

De extra tijd voor het opstellen van het afwegingskader is volgens de minister nodig vanwege de verschillende taakbeschrijvingen en verschillende financieringswijzen van de vastgoedhoudende organisaties.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.