Skip to content

Organisaties lanceren alternatief voor het Mercosur-verdrag

In de EU wordt hard gewerkt aan het Mercosur-vrijhandelsverdrag. Maar met dit verdrag zullen oneerlijke concurrentie voor Europese boeren en landroof van lokale boeren en natuurvernietiging alleen maar verergeren, stellen Juan Lovera en Guus Geurts. 170 organisaties lanceerden daarom een alternatief voor het Mercosur-verdrag.

Updated on:
Business
Opinie
Agri
alternatief voor het Mercosur-verdrag premium

Achter de schermen wordt onderhandeld over een EU-Mercosur-vrijhandelsverdrag. Foto: Canva

In de EU wordt hard gewerkt aan het Mercosur-vrijhandelsverdrag. Maar met dit verdrag zullen oneerlijke concurrentie voor Europese boeren en landroof van lokale boeren en natuurvernietiging alleen maar verergeren, stellen Juan Lovera en Guus Geurts. 170 organisaties lanceerden daarom een alternatief voor het Mercosur-verdrag.

Achter de schermen wordt onderhandeld over een EU-Mercosur-vrijhandelsverdrag. Een verdrag dat veel tegenstand oproept, ook bij een meerderheid in de Tweede Kamer. Vorige week lanceerden 170 organisaties uit zowel de EU als de Mercosur-landen een verklaring voor een alternatieve samenwerking tussen beide handelsblokken. Ook de Handel Anders!-coalitie (vakbonden, maatschappelijke organisaties en boerenorganisaties en betrokken burgers) en de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel ondertekenden het statement.

In de verklaring wordt een onderlinge (handels)relatie voorgesteld die gebaseerd is op: onderlinge solidariteit, gelijkheid, samenwerking, duurzaamheid en democratie. Ze pleiten ervoor niet langer business-as-usual-verdragen af te sluiten met als primair doel de bevordering van vrijhandel en groei, met vooral multinationals en grootgrondbezitter als winnaar. De prioriteit moet daarentegen voortaan worden gegeven aan de rechten en bestaanszekerheid van het MKB, familiebedrijven in de landbouw, werknemers, en de bescherming van de rechten van inheemse volkeren, de natuur en het klimaat in beide regio’s.

Geen goede oplossing

Handel kan binnen die verbeterde samenwerking een belangrijke rol spelen, maar alleen als middel om te komen tot een eerlijke en duurzame economie. Niet als doel op zich. Momenteel is die handelsrelatie ongelijkwaardig: de Mercosur-landen leveren vooral grondstoffen aan de EU, in ruil voor hoogwaardige, bewerkte producten uit Europa. De EU-import bestaat vooral uit grondstoffen zoals soja, vlees en biobrandstoffen, die nu al direct of indirect leiden tot landroof van lokale boeren en natuurvernietiging, en tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren. Met het verdrag zullen die problemen alleen maar verergeren. Daarbij zal het leiden tot de-industrialisatie in Mercosur, en dus de bestaande ongelijke machtsverhoudingen alleen maar versterken.

Ook nieuwe EU ontbossingswetgeving, die eist dat import van producten niet heeft geleid tot tropische ontbossing, biedt geen oplossing. De savannebossen uit de Cerrado, waar de meeste soja vandaan komt, doen namelijk niet mee. Dat geldt ook voor suiker en bio-ethanol, waarvan de import enorm zal toenemen door dit verdrag.

Poging tot greenwashing

De ondertekenaars benadrukken dat het EU-Mercosurverdrag in zijn geheel van tafel moet. Ook het onlangs door de Europese Commissie voorgestelde inlegvel (Joint Instrument) lost de genoemde bezwaren niet op, maar is slechts een poging tot greenwashing van het verdrag, ook omdat duurzaamheidsafspraken niet afdwingbaar worden vastgelegd.

In plaats van dit handelsverdrag zou de EU samen met de Mercosur kunnen optrekken om klimaatverandering te bestrijden, te streven naar voedselsoevereiniteit en meer regionale zelfvoorziening in basisbehoeften. Daarvoor zijn nieuwe rechtvaardige multilaterale handelsregels nodig, die in de plaats komen van de huidige WTO-regels.
Voortaan zou de bescherming van eigen bedrijven en werkgelegenheid weer moeten worden toegestaan. Binnen de landbouw zou herinvoering van EU-marktregulering zoals flexibele productiebeheersing in de veehouderij en akkerbouw, kunnen zorgen voor eerlijke prijzen aan boeren voor milieuvriendelijkere producten. Dan kan de dumping in het mondiale Zuiden worden gestopt, en kunnen de GLB-subsidies vooral worden ingezet voor het belonen van groene diensten. Voorts kan door EU-marktbescherming (zoals hogere heffingen op soja en palmolie) het beslag op schaarse natuurlijke hulpbronnen in het mondiale Zuiden drastisch worden verminderd.

Een Nee tegen dit verdrag brengt dit noodzakelijke alternatieve handelsbeleid weer een stap dichterbij, evenals een effectief Landbouwakkoord. Bekijk voor een uitgebreide analyse van het verdrag en een alternatief hiervoor de gezamenlijke brochure.

Juan Lovera is coördinator Handel Anders!-coalitie en Guus Geurts is coördinator Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin