Overdracht fosfaatrecht 5,8 miljoen kilo in 2021

11-04 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

In 2021 zijn bij 10.000 overdrachten 5,8 miljoen kilo fosfaatrecht van eigenaar verwisseld. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Minister Henk Staghouwer heeft de gegevens met de Tweede Kamer gedeeld.

Uit de RVO-gegevens blijkt dat er ongeveer 3.800 lease-transacties zijn geweest (1.900 heen en 19.00 terug) voor ruim 700.000 kilo (heen) en 550.000 kilo (terug).

Die verschillen tussen de heenlease en de teruglease komen door de afroming van 20%. Met de wijziging in de Meststoffenwet wordt het mogelijk 100 kilo fosfaatrecht afromingsvrij te leasen. Die versoepeling had voor de meeste bedrijven die gebruikmaakten van de leasemogelijkheid in 2021 geen soelaas geboden. Het gemiddelde verleasde fosfaatrecht bedroeg in 2021 290 kilo.

Onduidelijkheid

De minister stelt dat niet duidelijk is of rechten zijn geleasd in verband “met een onverwacht hogere productie of dat dit onderdeel is van de bedrijfsvoering van het leasende bedrijf. Sommige bedrijven hebben een bedrijfsvoering waarbij ze meer dieren houden dan dat zij fosfaatrechten in eigendom hebben en daarom jaarlijks de resterende benodigde rechten leasen”.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer