Doorgaan naar artikel

‘Overgangszone rond natuur onvermijdelijk’

Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP

Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP

Overgangszones op landbouwgrond rond natuurgebieden zijn op sommige plaatsen onvermijdelijk.

Dat is de conclusie van Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij zegt dat per gebied moet worden bekeken wat nodig en mogelijk is. “Een overgangszone is een van de opties. Zonder gebruik te maken van overgangszones komen we er niet. Natuur houdt niet op bij een hek. Om goede omstandigheden in een natuurgebied te creëren, moet je kijken wat er in de omgeving gebeurt.” Ben Haarman van LTO Nederland is niet voor een van bovenaf opgelegde begrenzing met overgangszones. “Dat leidt alleen tot polarisatie”, zegt Haarman. Haarman en Osinga waren woensdag 24 juni bij de presentatie van het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de voortgang van het natuurpact.

Meer geld nodig

Een van de conclusies is dat er meer geld nodig is om stukken grond te verwerven voor de realisering van het nationaal natuurnetwerk. Daar is dan ook afdoende geld voor nodig en desnoods moet onteigening worden ingezet.

‘Onteigening een brug te ver’

Voor Haarman is onteigening duidelijk een brug te ver. Hij zegt dat onteigening alleen maar averechts werkt. “Laat de boer ondernemen.” Volgens hem kunnen boeren zelf een weg vinden in extensieve en natuurinclusieve vormen van landbouw, mits daar voldoende beloning tegenover staat. “Ondersteun de boer bij die manier van werken”, zegt Haarman.

Wrijving tussen provincies en rijk

Uit het rapport blijkt dat het tussen provincies en rijk op verschillende vlakken schuurt. Het verbetertempo is te laag, zegt Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Dit rapport stelt niet gerust.” Er is de afgelopen jaren door provincies, natuurorganisaties en marktpartijen veel gedaan om de natuurkwaliteit te verbeteren en te versterken, zegt Mommaas. Hij zegt dat natuur breder ingebed moet worden in andere maatschappelijke functies, economie en samenleving. “Dit gaat over de zoektocht naar een meer natuurinclusieve inrichting van Nederland.”

Beheer
WP Admin