Overheid en eierketen verbeteren zicht op voedselveiligheid

22-03 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De overheid en de eierketen zijn doordrongen van het belang van en hun verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid. Zij zijn er in geslaagd een topprioriteit te maken van voedselveiligheid, schrijven de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Naar aanleiding van de fipronilaffaire in 2017 is een Actieplan Voedselveiligheid ingezet. Dat plan heeft ertoe geleid dat bedrijfsleven en overheid nu alert zijn op mogelijke voedselveiligheidsrisico‘s. Nieuwere incidenten of crises kunnen niet worden uitgesloten, aldus de ministers. “Voedselveiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar alertheid blijft noodzakelijk.“Daarvoor is continue aandacht van overheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het bedrijfsleven nodig.

Platform

In de nasleep van de fipronilaffaire hebben de overheid en bedrijfsleven afgesproken elkaar op de hoogte te houden en gezamenlijk oefeningen te houden. Daarbij wordt niet alleen de eiersector betrokken. Het bedrijfsleven werkt aan een platform waarbinnen experts van verschillende sectoren kennis uitwisselen.

Ruimte voor verbetering

Toch is er nog wel ruimte voor verbetering. Zo wil het kabinet een wettelijke meldplicht voor private laboratoria regelen, om op die manier duidelijker in beeld te krijgen of bedrijven hun meldplicht wel nakomen. Verder wordt gewerkt aan een aanpassing van de boetes . Bovendien wordt bekeken of bij de afgifte van erkenningen, vergunningen of registraties de wet Bibob kan worden toegepast. De Wet Bibob biedt mogelijkheden om bedrijven met een dubieuze reputatie vergunningen te weigeren.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer