Skip to content

Overheid focust op gezondheid bij catering, niet op duurzaamheid

Overheidsinstanties kopen duurzamer in, maar verkiezen gezonde voeding boven duurzaam in aanbesteding en assortiment van catering.

Nieuws
Food
In een steekproef geven verschillende overheidscateraars aan dat gezonde voeding en prijs zwaarder wegen dan eisen op gebied van duurzaamheid in hun aanbestedingen. - Foto: Canva/Cesare Ferrari premium

In een steekproef geven verschillende overheidscateraars aan dat gezonde voeding en prijs zwaarder wegen dan eisen op gebied van duurzaamheid in hun aanbestedingen. - Foto: Canva/Cesare Ferrari

Overheidsinstanties kopen duurzamer in, maar verkiezen gezonde voedingsmiddelen boven duurzaam in hun aanbesteding en assortiment.

Dat de voeding ook duurzaam is, is ‘nice to have’. Dat blijkt uit het rapport Effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor de Nederlandse overheid, uitgevoerd door RIVM.

In een steekproef geven verschillende overheidscateraars aan dat gezonde voeding en prijs zwaarder wegen dan eisen op gebied van duurzaamheid in hun aanbestedingen. In 2019-2020 is minder aandacht besteed aan milieu, sociaal, internationaal en biobased in vergelijking met de vorige uitvragen door RIVM. Daarentegen houden overheidsinstanties wel meer rekening met social return, participatie door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gezonde voeding en prijs belangrijker

De ondervraagde aanbestedende diensten geven allemaal aan dat zij gezonde voeding in hun assortiment belangrijker vinden en daarop sturen. Een van hen geeft aan dat het bij een aanbesteding ‘zeker niet’ ging over het vergroten van het aandeel plantaardige versus dierlijke producten. De dienst zegt wel dat de vraag daarnaar sterk toeneemt, maar dat hier in 2019 nog weinig sprake van was. Eén aanbesteding had expliciet aandacht voor een verschuiving van het aanbod naar meer vegetarisch.

Minder bedrijven houden MVI aan

Uit het onderzoek blijkt dat de overheid 72 aanbestedingen heeft in catering en kantinediensten. Geschat wordt dat dit samen goed is voor een waarde van € 132 miljoen. Uit de steekproef blijkt dat negen van de tien bedrijven zich aan de eisen van MVI houden. In de periode 2017-2018 was dit nog bij alle bedrijven het geval.

Inkoopkracht inzetten voor duurzamere samenleving

Het doel van MVI is dat met de inkoopkracht van alle overheden wordt ingezet op het behalen van de maatschappelijke doelen voor CO2-reductie, milieu-impact en grondstoffengebruik en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Het programma is breder dan alleen voeding. Het richt zich ook op bouw, ICT, energie. In 2021 is het nationale plan MVI verlengd tot 2025.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin