Overheid moet stroomnetwerk verzwaren

28-07 | |
Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

De levensmiddelenfabrikanten willen een Deltaplan voor de energievoorziening.

Dat is nodig omdat Nederland van het gas af moet, terwijl elektrificatie van de bedrijfsprocessen vaak onmogelijk is omdat het stroomnetwerk onvoldoende capaciteit heeft. De wens komt van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

De FNLI heeft onmiskenbaar een punt. De overheid wil af van het aardgas en steeds meer overstappen op duurzame niet-fossiele energie. Het belang van deze energietransitie is dit jaar nog eens extra benadrukt doordat de oorlog in Oekraïne de gasprijzen naar ongekende hoogtes heeft geduwd, en daarmee ook brandstof en elektriciteit veel duurder heeft gemaakt. Dit jaagt de kostprijs voor bedrijven omhoog, die dat weer doorberekenen in hun producten en diensten. Daardoor wordt het levensonderhoud voor veel mensen duurder, en soms zelfs onbetaalbaar.

Eerste stappen zijn gezet

De overheid heeft al enkele stappen gezet in de energietransitie. De overheid is van plan vele miljarden te steken in de capaciteit van de stroomnetten. Daarnaast gaat de overheid de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE++) aanpassen, zodat veel meer bedrijven er gebruik van kunnen maken.

Het zijn goede voornemens, maar er zijn meer daden nodig. Vooral de uitbreiding van het stroomnetwerk verdient prioriteit. De overheid wil dat de industrie in snel tempo verduurzaamt. In 2050 moet de EU immers een klimaatneutrale en circulaire economie zijn geworden, heeft de Europese Commissie als doel gesteld in de Green Deal. Als de overheid de lat zo hoog legt voor het bedrijfsleven, dan mag de overheid er zelf ook wel een tandje bij doen. De overheid moet als eerste het stroomnetwerk verzwaren en vervolgens snel vergunningen verlenen aan bedrijven die hun bedrijfsprocessen elektrisch willen maken.Beheer