Overijssel gaat handhaven bij PAS-melders

10-03-2022 | |
Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) houdt vast aan de lijn dat er geen handhaving zal plaatshebben bij PAS-melders. - Foto: ANP
Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) houdt vast aan de lijn dat er geen handhaving zal plaatshebben bij PAS-melders. - Foto: ANP

Het gaat om vier bedrijven met biomassa-installaties die werken op basis van een PAS-melding.

Provincie Overijssel gaat handhaven bij vier PAS-melders. Gedeputeerde Staten schrijven in een brandbrief aan het ministerie van LNV niet anders te kunnen na meerdere rechterlijke uitspraken. Het gaat om vier bedrijven met biomassa-installaties die werken op basis van een PAS-melding, in plaats van een Nb-vergunning.

Donderdagochtend zijn de bedrijven op de hoogte gebracht. Gedeputeerde Staten wijzen erop dat ze door de rechtbank meerdere keren zijn gesommeerd tot handhaving over te gaan, omdat het stikstofbeleid geen garantie biedt dat de melders binnen afzienbare tijd kunnen worden gelegaliseerd.

Van der Wal: geen handhaving bij PAS-melders

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) houdt vast aan de lijn dat er geen handhaving zal plaatshebben bij PAS-melders, zei ze donderdag in debat met de Tweede Kamer. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen provincies en het rijk.

In de Tweede Kamer werd van verschillende zijden uitgesproken dat het hek nu mogelijk van de dam is en dat ook bij andere PAS-melders handhavend opgetreden gaat worden. De minister houdt echter vast aan de bestuurlijke afspraken die daarover zijn gemaakt.

Legaliseringsprogramma

Van der Wal geeft aan dat de actie van de provincie Overijssel is gebaseerd op een rechterlijke uitspraak van eind januari. Ondertussen is het legaliseringsprogramma voor de PAS-melders in werking getreden. In de wet staat dat de PAS-melders worden gelegaliseerd, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat het onontkoombaar is dat daarvoor stikstofruimte gerealiseerd moet worden en daar is ook geld voor uitgetrokken, er wordt een ecologische autoriteit aangesteld. “Ik constateer dat zelfs dat voor de rechter onvoldoende is”, aldus de minister. “Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op de overheid. Daar hecht ik aan”, aldus Van der Wal.

De minister zei het bizar te vinden dat zij ertoe verplicht is de adressen openbaar te moeten maken van mensen die op hetzelfde adres wonen als waar ze werken. “Dat steunt mij alleen maar in het streven om met volle vaart aan de slag te gaan met de legalisatie. We moeten daarvoor ruimte hebben en daarvoor moeten bronmaatregelen worden getroffen.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer