Doorgaan naar artikel

Overijssel: tot 2030 verdwijnt 30% boerenbedrijven

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Tot 2030 verdwijnt 30% van de agrarische bedrijven in de provincie Overijssel. Dat betekent dat er in 2030 nog 4.850 boerenbedrijven zijn, terwijl dat er volgens cijfers uit 2018 nog 6.800 waren.

Dat meldt de provincie Overijssel, die onderzoek heeft laten doen naar het aantal stoppende bedrijven door Wageningen Environmental Research (WER).

Opvolgers

Volgens de cijfers van WER daalt het aantal agrarische bedrijven jaarlijks ongeveer met 2%. Dat wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan opvolging. Tussen 2012 en 2018 zijn in Overijssel 1.600 bedrijven gestopt. De afname was in principe nog wat groter, omdat er tussen 2015 en 2016 relatief veel kleine bedrijven gestopt zijn. De definitie is toen aangescherpt en alleen ‘actieve landbouwbedrijven’ zijn meegenomen in de tellingen.

Stoppers

Bijna 30% van de in 2018 aanwezige boerenbedrijven wordt gerund door een persoon ouder dan 55 jaar, zonder opvolger. Zij stoppen waarschijnlijk in 2030, volgens provincie. Eerdere prognoses gingen echter nog uit van 6.000 actieve bedrijven in 2030.

Leegstand

In de periode 2012-2018 is in totaal 2,12 miljoen vierkante meter agrarisch vastgoed vrijgekomen. De schatting van WER is dat de helft van het vrijgekomen oppervlak niet of zeer beperkt hergebruikt gaat worden of leeg komt te staan. Dat geldt ook voor de periode 2019-2030. Van de totale oppervlakte van 3,17 miljoen vierkante meter aan vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen blijft ruim 1,6 miljoen vierkante meter naar verwachting leeg staan.

Rood-voor-rood-regeling

Overijssel werkt met de kwaliteitsimpuls groene omgeving om nieuwe functies in vrijkomende gebouwen te stimuleren. De rood-voor-roodregeling (ook wel beter bekend als ruimte-voor-ruimteregeling) biedt mogelijk een afdoende oplossing om leegstaande gebouwen te slopen en in te ruilen voor een bouwkavel voor een woning (woningtitel). De Provincie gaat samen met gemeentes kijken waar meer nodig is om ondermijning en verloedering tegen te gaan.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Stefan Essink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin