Overname De Hoop symbool voor situatie vleeskuikensector

21-10-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Deze week werd bekend dat ForFarmers De Hoop Mengvoeders overneemt. Het is een voorbeeld van hoe bedrijven in de vleeskuikensector hun positie proberen veilig te stellen.

De overname van De Hoop Mengvoeders door ForFarmers staat niet alleen symbool voor de groeistrategie van laatstgenoemd voerconcern, maar ook voor de situatie in de vleeskuikensector: een onzeker toekomstperspectief en sterke consolidatie.

Steeds meer strategische samenwerkingen

Zoals ForFarmers bij de bekendmaking van de overname al noemde: in de vleespluimveeketen zijn steeds meer strategische samenwerkingen. De redenen die het voerbedrijf daarvoor noemt is dat consumenten het steeds belangrijker vinden te weten waar voeding vandaan komt en de toenemende vraag naar kwalitatieve en duurzaam geproduceerde voeding.

In dat licht zien ForFarmers en De Hoop ‘veel meerwaarde in één krachtige, internationale organisatie’. Met andere woorden: de positie van kleinere bedrijven is onzeker in de steeds verdergaande ketenvorming en -samenwerking in de pluimveesector.

Samenwerking De Heus en 2 Sister Storteboom

Een ander illustratief voorbeeld is de nauwere samenwerking tussen voerfabrikant De Heus en pluimveeslachterij 2 Sisters Storteboom die onlangs werd aangekondigd. De Heus is in deze samenwerking de exclusieve voerleverancier voor alle vleeskuikenconcepten van Storteboom. Voorbeelden van deze concepten zijn de Nieuwe Standaard Kip, die in de schappen bij Jumbo ligt, en de Langzaam Groeiende Kip van Aldi.

De Hoop is erkend voerleverancier voor deze concepten, maar met een exclusieve samenwerking tussen De Heus en Storteboom, wordt De Hoop uitgesloten als voerleverancier voor pluimvee in deze concepten dat bij Storteboom wordt geslacht.

Overname Optibrut door Plukon

Ook elders in de pluimveeketen vindt steeds meer consolidatie plaats. Zo nam slachterij Plukon onlangs de Duitse kuikenbroederij Optibrut over. Met die overname wil Plukon ‘verdergaand investeren in de kwaliteit van haar kipketens’. Eerder werd al bekend dat Plukon de pluimveeslachterij Cuparius Food Group (CFG) in Nijkerk overneemt. De internationale activiteiten van Plukon en diverse ketenconcepten moeten een basis vormen voor beide ondernemingen ‘om samen de vleugels in Europa verder uit te slaan’.

Positie behouden in moeilijke vleeskuikenmarkt

Het is duidelijk dat alle spelers in de keten kijken hoe ze hun marktposities in een moeilijke vleeskuikenmarkt kunnen behouden. Zeker nu de coronacrisis grote impact heeft op de sector en de prijzen. Omdat er in Nederland geen groei mogelijk is in omvang en de concurrentie vanuit Centraal- en Oost-Europa toeneemt, vindt steeds meer consolidatie en internationalisering plaats.

Verdere uitbouw concepten en ketens

Eén van de opties om positie te behouden is de verdere uitbouw van concepten en ketens met vaste partners. De concurrentie neemt toe en verbrede samenwerking zorgt voor toekomstperspectief. Dat geldt met name voor de kleinere spelers, zoals De Hoop. Die zijn bijna gedwongen te kiezen tussen het zelfstandig blijven proberen hun positie te behouden of samenwerking aan te gaan met conculega’s.

De (grote) vraag is wat deze steeds verdergaande samengaan van bedrijven en de ontwikkeling van (gesloten) ketens uiteindelijk betekent voor de vleeskuikenhouders. De keuzemogelijkheden worden beperkt en overstappen wordt bemoeilijkt.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman


Beheer