Overname Milkconnect door Holland Goat Milk

18-10 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Holland Goat Milk (HGM) neemt per 1 januari 2022 geitenmelkinzamelaar Milkconnect over. Door de overname vergroot HGM zijn volume geitenmelk van aangesloten melkgeitenhouders naar potentieel 140 miljoen kilo melk op jaarbasis.

HGM, dochteronderneming van Ausnutria, is een inzamelaar van geitenmelk met 83 aangesloten melkgeitenhouders. Milkconnect is een handelsonderneming in geitenmelk en heeft momenteel 21 aangesloten melkgeitenhouders. Beide partijen weken al jaren intensief samen. Met de overdracht krijgen de leveranciers van Milkconnect de mogelijkheid zich aan te sluiten bij HGM. Evert Schilstra, directeur HGM, verwacht dat de meeste leveranciers de overstap gaan maken. “Het nieuws is in ieder geval goed ontvangen”, aldus Schilstra.

Markt geitenzuivel groeit

Ausnutria verwerkt geitenmelk tot baby- en kindervoeding en melkpoeders. De producten worden wereldwijd verkocht, maar China is en blijft naar verwachting de belangrijkste markt. De onderneming verwacht dat de markt voor geitenzuivel komende jaren verder zal groeien. Reden om haar positie via HGM als inzamelaar van geitenmelk verder te verstevigen.

De melkgeitenhouders en tevens eigenaren van Milkconnect, Geert-Jan en Marcel Peters, die Milkconnect vanaf 2007 samen met hun leveranciers hebben opgebouwd, blijven net als accountmanager Paul Langeveld, verbonden en betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

Volgens de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) en het CBS telde Nederland afgelopen jaar 560 melkgeitenbedrijven, waarvan 50 biologisch. Samen produceerden zij naar schatting zo’n 440 miljoen kilo geitenzuivel, waarvan 36 miljoen kilo biologisch. HGM is naar verluidt de grootste inzamelaar van geitenmelk in Nederland.

Uitgebreide marktinformatie over zuivel(producten) en melkprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Willem VeldmanBeheer