Overschot op Franse agri-handelsbalans miljard hoger

18-12-2019 | Laatste update op 03-02 | |
Foto: ANP - Foto: "Jean-Francois Monier"
Foto: ANP

Frankrijk heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar voor bijna € 47,8 miljard aan agrarische producten, voeding en dranken kunnen exporteren.

Dat was rond de € 1,7 miljard meer dan in dezelfde periode in 2018. De invoer nam met € 700 miljoen toe naar bijna € 42,1 miljard. Het overschot op de agrarische handelsbalans verbeterde daardoor in deze periode met € 1 miljard naar € 5,7 miljard.

Hogere export naar niet EU-landen

De verbetering is geheel te danken aan een hogere export naar niet-EU landen, meldt de agrarische infodienst Agreste. De uitvoer van granen bracht meer op door hogere prijzen die de lagere tonnage voldoende konden compenseren. In totaal kwam die export op € 5 miljard, een verbetering met ruim € 300 miljoen vergeleken met een jaar eerder. Het tonnage nam vooral af bij de export van tarwe naar Nederland en België doordat dat minder in veevoer werd verwerkt, tekent Agreste aan. Aan de andere kant namen Egypte, Marokko en de landen in zuidelijk Afrika meer Franse tarwe af, omdat dat beter kon concurreren tegenover het Zwarte Zeegebied.

Export van mais en suiker liep flink terug

Daarnaast werd aanzienlijk meer gerst uitgevoerd naar onder meer Duitsland, België en China. De export van mais liep echter flink terug, doordat er na de slechte oogst van 2018 minder beschikbaar was. Hetzelfde gold voor suiker waarvan de export in de eerste negen maanden € 277 miljoen minder opbracht dan een jaar eerder. Agreste tekent daarbij aan dat het seizoen 2019-‘20 wat suiker betreft waarschijnlijk eenzelfde ontwikkeling zal laten zien.

Groente en fruit

Bij groente en fruit blijven de Fransen een grote importeur. Inclusief planten ging het in de genoemde periode om bijna € 2,7 miljard met daartegenover een export voor € 1,9 miljard. Wel liep het tekort bij groente wat terug door hogere verkoopprijzen en een flink toegenomen export van aardappelen die Agreste hierbij meetelt. Bij fruit was de tendens echter omgekeerd doordat er onder meer minder appelen voor de export beschikbaar waren.

Zuivelproducten brachten wat uitvoer betreft € 5 miljard in het Franse laatje, een beperkte stijging vergeleken met een jaar eerder door hogere prijzen voor melkpoeder. Aan de andere kant voerde Frankrijk ook voor € 3,1 miljard aan zuivel en zuivelproducten in.

Vlees uit het buitenland

De uitvoer van levende dieren was in deze periode goed voor € 1,7 miljard, vrijwel evenveel als een jaar eerder. De Franse statistici rekenen in deze categorie ook eieren mee. Vlees en vleesproducten zijn goed voor een exportwaarde van bijna € 3,3 miljard, waarvan een kleine € 700 miljoen voor rundvlees en evenveel voor varkensvlees.

Tot ergernis van veel boeren moest Frankrijk in de eerste negen maanden van dit jaar ook weer voor € 4,3 miljard aan vlees en vleesproducten uit het buitenland aanvoeren. Het tekort op de handelsbalans voor deze sector blijft daarmee redelijk stabiel op rond de € 1 miljard.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteurBeheer