Pacht is prachtig, eigen is beter

Het is mis met het pachten van grond. Iedereen is ontevreden. De verpachter omdat hij geen rendement ontvangt op basis van de sterk stijgende prijzen. De pachter vindt de pacht te hoog, die bovendien niet goed wordt vastgesteld.

Het wondere stelsel van het opbrengend vermogen op basis van het verleden is onwerkelijk. Bovendien kent het boerenbedrijf langjarige investeringen. Daar passen alleen langlopende reguliere contracten bij. De kortlopende zijn een prettige bijkomstigheid, maar je kunt er niet op bouwen. Pacht is prachtig, maar niet voor de boer die investeert in de toekomst. Ook niet als de LTO met haar nieuwe pachtvormen succes boekt.

Als een pachter niet zorgt voor een ander soort oudedagvoorziening, blijft het sappelen

“Allemaal eigen grond”, zegt Hanna”, dat is het beste. “Een boer met eigen grond heeft een mooi appeltje voor de dorst als hij stopt. De pachter niet. Die heeft zijn vee en inventaris en dat brengt veel te weinig op om met pensioen te kunnen. Als een pachter niet zorgt voor een ander soort oudedagvoorziening, blijft het sappelen.” Mee eens. Als je eigen grond hebt ben je niet alleen af van dat gedoe rond de pachtprijzen, maar ook van de zorg voor de oude dag.

Nu weet ik dat gezegd zal worden: ‘een groot bedrijf met eigen grond valt voor een jonge boer niet meer over te nemen’. Dat is moeilijk geef ik toe. Maar niet onmogelijk. Daarom had ik liever dat LTO en andere boerenorganisaties zich wat minder druk maken om het pachtstelsel, maar meer doen om het eigen grondbezit te bevorderen.

Nationale grondbank

Dat kan met een nationale grondbank. Die kan worden gefinancierd door de overheid. In de diepe zakken van minister van financiën, Wopke Hoekstra, zit vast nog wel een paar miljard om de grondbank in het leven te roepen. De boer kan dan de grond gemakkelijk kopen en onderbrengen bij de grondbank.

Hij is dan eigenaar en stalt het bij de grondbank. Natuurlijk alleen als dat voor de financiering van zijn bedrijf nodig is. Teruglevering moet altijd mogelijk zijn. Voor dezelfde prijs als de grond is ingebracht. Dat is een prima manier om de boer te helpen en kost uiteindelijk weinig geld.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.