Pachtersbond content, FPG kritisch op LTO-pachtvisie

De Bond van Landpachters (BLHB) is blij met de nieuwe pachtvisie van LTO, al ‘mist het nog wat specificatie’. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is kritisch en vindt dat LTO niet op zoek lijkt naar oplossingen.

De Pachtvisie 2020 van LTO Nederland levert gemengde reacties op bij pachters en verpachtersorganisaties. Over een punt zijn de pachters (BLHB) en de verpachters (FPG) het echter eens: het voorstel om de pensioenleeftijd als beëindigingsgrond van de pacht in te voeren is een goede zaak. Dat biedt perspectief aan jonge boeren. Dat laten beide organisaties weten in een eerste reactie op de pachtvisie.

‘Goede voorzet’

BLHB spreekt complimenten uit aan LTO over de visie. Het hoofddoel van de bond om te streven naar langdurige relaties tussen pachter en verpachter komt ‘duidelijk naar voren’, laat BLHB-voorzitter Hans Meijer weten. “De visie is een goede voorzet, waar het landbouwministerie in een nieuw pachtbeleid verder op kan borduren en nog aan grijze gebieden kan sleutelen”, aldus Meijer.

Teeltpacht mag specifieker

Met grijze gebieden doelt Meijer bijvoorbeeld op het idee om de teeltpacht te verlengen naar zes jaar voor specifieke teelten. “LTO had alleen boomkwekerijgewassen op moeten nemen als mogelijke sector die deze vorm van pacht voor zes jaar kan afsluiten. Nu zijn dat ook uitzonderingen in bijvoorbeeld de bollensector en vollegrondsgroenten. Daar creëer je vage teeltpachtcontracten met valkuilen mee.”

Erfpacht ontbreekt

Bovendien is Meijer verbaasd dat – de relatief weinig voorkomende pachtvorm – erfpacht niet genoemd wordt. “En juist erfpacht – wat volgens ons voor veel boeren niet aantrekkelijk is vanwege de hoge prijs – concurreert met de nieuw voorgestelde loopbaanpacht, die jonge boeren toekomst moet bieden.”

Duurzame flexibele pachtvorm

De nieuw voorgestelde ‘duurzame flexibele pacht’ is een mooi initiatief, maar zet de deur voor verpachters open om alsnog pachtcontracten vroegtijdig te kunnen ontbinden, vindt Meijer. “In de visie staat namelijk dat er standaard ontbindende voorwaarden opgenomen zijn, zoals verkoop, grondruil of een bestemmingswijziging. In die gevallen kan de Grondkamer op verzoek van de verpachter de pacht ontbinden. Dat is nou juist iets wat wij als promotors van langdurige pacht niet willen.”

Geen rendement

In een eerste reactie laat FPG-directeur Berend Pastoor weten dat LTO met deze visie niet op zoek lijkt naar echte oplossingen. “Een reguliere pacht waarbij rendement voor verpachters verdwijnt, werkt niet. Je moet verpachters ook wat gunnen, anders haken ze af.”

Langdurige pacht moet rendabel zijn

Volgens Pastoor biedt de visie onvoldoende perspectief voor verpachters. “LTO bepleit in haar pachtvisie behoud van te veel dwingend recht en bepleit onrealistisch lage pachtprijzen. Met het laten verdwijnen van de rendementswens, stelt LTO zich buiten de werkelijkheid.”

Bovendien gaan verpachters ook niet meer reguliere pacht aanbieden als andere pachtvormen onaantrekkelijker zijn, volgens Pastoor. “Uit de bijlage in de conceptversie van de visie blijkt dat in het laatst bekende jaar reguliere pacht met 13.000 hectare gedaald is. In die periode was die groei van korte geliberaliseerde pacht slechts 1.250 hectare”, aldus Pastoor. Per saldo betekent dat een forse afname van pachtgrond. “De LTO-visie stopt dat niet.”

Bovendien betreurt Pastoor het feit dat LTO het verzoek afgewezen heeft om FPG – als verpachters – bij de visie te betrekken. “LTO heeft veelal de kant van de pachters gekozen, terwijl een robuust pachtbeleid voor pachter en verpachter moet deugen.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.