Partijen in Collectief willen gelederen sluiten

Bestuurders in het Landbouw Collectief willen verder in gesprek met elkaar en de overheid over stikstofmaatregelen, aanstaande woensdag. Ook de overleggen op ambtelijk niveau tussen bestuurders en het ministerie gaan volgens de agenda door.

Een belronde onder bestuurders die betrokken zijn bij het Landbouw Collectief, leert dat persoonlijke punten van kritiek op elkaar geuit zijn aan tafel. Maar er zijn ook afspraken gemaakt. Zoals het afblazen van de trekkeractie van FDF. Na een roerig weekend willen de partijen de gelederen weer sluiten.

Verwijten FDF aan LTO

Farmers Defence Force verweet dit weekend LTO dat de organisatie zich niet aan de afspraken van het Collectief hield. LTO reageert daarop door onder andere te zeggen dat onderlinge beschuldigingen de positie van het Collectief verzwakken. De belangenbehartiger heeft liever dat ongenoegen persoonlijk gedeeld worden, in plaats van deze te delen met de media.

Dijkhuizen heeft de schapen in het hok

Maandagmiddag 3 februari zegt NAV-voorzitter dat ‘Dijkhuizen de schapen in het hok heeft’; de voorzitter van het Collectief zelf is niet bereikbaar om dit te bevestigen.

Boerenbestuurders zien gezamenlijk het nut van het collectief en zeggen nog altijd achter de onderhandelingsgesprekken te staan. Ook de ambtelijke overleggen met kleine delegaties, zoals maandagmiddag, gaan gewoon door.

Nieuwe ‘stikstoffeiten’ verwerken in afspraken

Aan de orde woensdag (5 februari) zijn onder meer de mogelijke nieuwe inzichten die een analyse van stikstofcijfers kunnen geven. De wens van boeren is dat er in ieder geval de mogelijkheid komt om, als er nieuwe feiten boven tafel komen over de stikstofdepositie, deze te verwerken in de afspraken.

Actiegroep Farmers Defence Force is hier stellig over: als blijkt dat ‘de boeren gigantisch bij de poot zijn genomen door het RIVM, kunnen ze de borst natmaken’, zo schrijft FDF-bestuurder Sieta van Keimpema maandagochtend in een persbericht aan haar achterban.

Generaal pardon

Een ander belangrijk onderwerp voor het Collectief is een generaal pardon voor bedrijven die ten onrechte niet beschikken over een natuurvergunning, de PAS-melders, zo blijkt uit het concept van het persbericht dat eigenlijk vrijdag 31 januari gepubliceerd had moeten worden. Een screenshot daarvan ging in het weekend rond in de appgroepen van actievoerende boeren.

Beweiden en bemesten zonder vergunning

Daarnaast willen ook alle partijen, inclusief minister Schouten, naar het advies van de commissie Remkes, dat beweiden en bemesten zonder vergunning mogelijk is. Dit is toegezegd door het ministerie, maar de uitwerking moet nog komen. Dit geldt ook voor het beweiden en bemesten, de toezegging door het ministerie is gedaan.

Ook wil het Landbouw Collectief het hebben over de praktische invulling van de stikstofmaatregelen voor de melkveehouderij, zoals vastgelegd in de spoedwet.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.