Pas in januari eerste vergunningen voor PAS-melders

De zogeheten PAS-melders krijgen een tegemoetkoming van € 1.600 voor gemaakte advieskosten. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van LNV samen met de provincies besloten. - Foto: ANP
De zogeheten PAS-melders krijgen een tegemoetkoming van € 1.600 voor gemaakte advieskosten. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van LNV samen met de provincies besloten. - Foto: ANP

Legalisering van PAS-melders lijkt weer langer te duren. De aanmelding voor het legaliseringstraject loopt ook nog niet zo snel als gehoopt. Wel is er nu een vergoeding beloofd van € 1.600 voor gemaakte extra advieskosten.

De zogeheten PAS-melders krijgen een tegemoetkoming van € 1.600 voor gemaakte advieskosten. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten van LNV samen met de provincies besloten. Het geld is bedoeld om onkosten te dekken die deze ondernemers vaak moeten maken voor het aanleveren van gegevens die nodig zijn voor hun legalisering. Toen ze destijds hun melding deden, hadden ze kosten en nu weer voor het legaliseringstraject waar ze in zitten. Over de kosten van de leges voor de vergunningen komen nog aparte afspraken, meldt LNV.

Lees ook: LNV niet aansprakelijk voor schade PAS-melders

Een derde nog niet aangemeld

Opmerkelijk genoeg hebben nog maar 2400 PAS-melders zich aangemeld voor het legaliseringstraject, aldus Carlijn van Gulpen, programmamanager Meldingen en overige knelgevallen bij het ministerie van LNV. Er zijn in totaal ruim 3.600 van deze bedrijven, die onder de programmatische aanpak stikstof geen natuurvergunning nodig hadden maar nu vaak wel. Het overgrote deel hiervan is agrarisch, maar niet alle.

Het ministerie had deze ondernemers opgeroepen voor 30 april te laten weten of ze in aanmerking willen komen voor legalisering. In de stikstofwet die afgelopen winter is aangenomen, verplicht de overheid zich alle melders die daarvoor in aanmerking komen te voorzien van een geldige vergunning.

Waarom de melders nog aarzelen, is niet duidelijk. Mark Blomsma van provincie Utrecht benadrukt het belang van de aanmelding in verband met mogelijke handhavingsverzoeken. Provincies zullen dergelijke verzoeken afwijzen omdat er vanuit de stikstofwet zicht is op legalisering van de betrokken bedrijven. Maar als die zich niet melden voor die legalisatie, worden ze mogelijk toch kwetsbaarder.

Eerste in januari, laatste begin 2025

Beschikbaarheid van stikstofruimte is cruciaal. Die is er nog steeds niet. Naar verwachting komt door de warme sanering varkenshouderij eind dit jaar de eerste stikstof beschikbaar. In januari kan dan de eerste vergunning afgegeven worden aan een melder. De laatste volgen uiterlijk drie jaar daarna.

Niet alle PAS-melders hebben een vergunning nodig. Sommige redden het met intern salderen om binnen hun oude vergunning te blijven. Zij krijgen bericht dat ze legaal zijn, waarmee in principe voor hen de zaak geregeld is, aldus Bart Parmet van provincie Overijssel. Zij kunnen nog wel een zogeheten positieve afwijzing vragen, voor extra rechtszekerheid.

Klem met financiering

De overheid erkent bij monde van deze drie medewerkers dat de PAS-melders door haar toedoen in een erg vervelende situatie zitten. Van Gulpen zegt daarbij dat veel bedrijven in problemen komen met financiering, omdat de bank een vergunning wil zien. “Banken zijn dus terughoudend, vooral als het om grotere financieringen gaat. We zijn daarover in gesprek met de banken maar dat is best ingewikkeld.”

Om een gebaar te maken, komt er nu de tegemoetkoming voor advieskosten die ondernemers dubbel hebben moeten maken, zo werd duidelik tijdens een webinar van LNV en provincies, afgelopen maandagavond. Volgens de sprekers in het webinar zijn de kosten voor leges voor de natuurvergunning nog wel voor de aanvrager – die hadden ze anders ook moeten maken. Maar een persbericht van LNV, dinsdag, laat ruimte open en stelt dat hierover nog gesproken wordt.

Oppewal
Johan Oppewal RedacteurBeheer