PAS-melder Lelystad Airport niet gelegaliseerd

07-03-2022 | |
Lelystad Airport
Lelystad Airport - Foto: ANP

Lelystad Airport krijgt vooralsnog geen natuurvergunning. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

Van der Wal heeft besloten geen natuurvergunning af te geven. De zogenoemde PAS-melding van Lelystad Airport was gebaseerd op foutieve berekeningen.

De minister schrijft: “Geconcludeerd moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk beoogde situatie afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats in Natura-2000 hoger is. Ook is de verdeling van de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.”

Opening niet van de baan

Van der Wal schrijft dat opening van het vliegveld niet van de baan is. Het vliegveld kan zelf via bronmaatregelen de stikstofbelasting verminderen en dan alsnog in aanmerking komen voor een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Het vliegveld kan echter geen gebruikmaken van de legalisatieprocedure die het ministerie heeft opgezet om de PAS-melders alsnog van een vergunning te voorzien. Een van de voorwaarden voor deelname aan het legalisatieproces voor de PAS-melders is dat de afgegeven gegevens bij de melding juist moeten zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer