PAS-melders kunnen vergunningaanvraag doen

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

PAS-melders moeten voor 1 februari 2021 hun gegevens inleveren bij RVO om kans te maken op een legalisering. Zij hebben hiervoor afgelopen dagen een brief gekregen.

Vanaf volgend jaar mei kunnen dan de eerste meldingen worden omgezet in vergunningen, volgens informatie van provincies en rijksoverheid. De benodigde stikstofruimte moet komen uit de zogeheten structurele aanpak. Onbekend is nog hoeveel ruimte er volgend voorjaar beschikbaar is. Meldingen waar dan nog geen stikstofruimte voor is, zijn afhankelijk van het effect van de zogeheten bronmaatregelen die in 2021 en 2022 worden genomen om de stikstofuitstoot en -depositie te verminderen.

Lees ook: Druk op Schouten om PAS-melders

Ruim 3.600 bedrijven

In totaal zijn er ruim 3.600 bedrijven die onder het PAS geen vergunning nodig hadden, maar konden volstaan met een melding. Zij hebben nu alsnog een vergunning nodig. Hiervan is het overgrote deel agrarisch: ruim 3.200. De bedrijven moesten voor 1 oktober laten weten of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning.

Pittige klus

Voor adviseurs van agrarische bedrijven wordt dit een enorme operatie. “Een heel pittige klus”, noemt Robert Kamphuis van De Omgevingsadviseurs het. Het komt erop neer dat voor meer dan 3.000 bedrijven in korte tijd een hele vergunningaanvraag gedaan moet worden.

Veel documentatie nodig

Er is veel documentatie nodig. Belangrijk is het bepalen van de zogeheten referentiesituatie, dat is de hoeveelheid die je mag uitstoten zonder aanvullende vergunning. Die hangt af van eerdere vergunningen en van het moment van aanwijzing van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Dat laatste is 1994, 2000 of 2004. Voor de berekening van de stikstofdepositie is de vernieuwde versie van rekenprogramma Aerius nodig die sinds half oktober beschikbaar is.

Twee procedures

Er zijn twee procedures mogelijk na het inleveren van de gegevens en de beoordeling daarvan. In de standaard procedure krijgt de aanvrager meteen een vergunning, zonder dat een ontwerpvergunning wordt gepubliceerd. Bezwaren zijn wel mogelijk, die gaan via een bezwarencommissie.

In de uitgebreide procedure krijgt de aanvrager eerst een ontwerpvergunning waarop iedereen een zienswijze kan insturen. Na eventuele aanpassing volgt dan een definitieve vergunning.

In beide gevallen is er na toekenning van de definitieve vergunning 6 weken mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Het bevoegd gezag verdedigt daar de vergunningen.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.