Doorgaan naar artikel

PBL: klimaatbeleid onvoldoende voor halen klimaatdoelen

​Ook met de aangekondigde extra klimaatplannen haalt het kabinet het doel niet om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen in 2030.

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
Foto: ANP

Foto: ANP

​Ook met de aangekondigde extra klimaatplannen haalt het kabinet het doel niet om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen in 2030. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

PBL becijfert dat de CO2-uitstoot in 2030 41 tot 52% afneemt ten opzichte van het niveau in 1990. De ramingen zijn echter extra onzeker vanwege onzekerheid over het stikstofbeleid, de hoge energieprijzen, problemen met verduurzamen vanwege beperkte netcapaciteit en gebrek aan arbeid om de verduurzaming uit te voeren.

Fractie beter

De cijfers zijn een fractie beter dan het PBL met Prinsjesdag had bekendgemaakt en de inschatting die vorig jaar werd gemaakt. Toen was de verwachting dat de uitstoot in 2030 zou dalen met 38 tot 48% ten opzichte van 1990. Dat ging over het concreet uitgewerkte beleid.

De vooruitgang komt doordat er extra beleid is aangekondigd en vanwege de hoge energieprijzen en het warme weer. Hierdoor lag de uitstoot 9 megaton CO2 lager dan in 2021. “De energieprijzen liggen na 2025 waarschijnlijk lager dan afgelopen zomer, maar naar verwachting blijven ze beduidend hoger dan in het verleden werd aangenomen”, aldus PBL.

Uitstoot land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw stoten in 2021 volgens de berekeningen 27,1 Mton CO2-equivalent uit. Met het huidige beleid schat PBL in 2030 uit te komen op 23 Mton, met een bandbreedte van 21 tot 24. De daling is daarmee groter dan vorig jaar geraamd. Dat komt vooral door minder energiegebruik in de glastuinbouw, maar ook vanwege de aangekondigde eerste opkoopregelingen voor veehouderijbedrijven.

Aanpassen energiebelasting

Maatregelen waarvan het effect nog niet te berekenen was, heeft het planbureau niet meegenomen, waaronder het aanpassen van de energiebelasting, maar ook om veel beleid op het gebied van landbouw- en landgebruik, zoals het samenhangend pakket verduurzaming glastuinbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waar ook het totale stikstofbeleid onder valt. Dit deel van de klimaatplannen zou, uitgaande van eerdere reductie-inschattingen van het kabinet, hooguit 10 megaton extra emissiereductie kunnen opleveren. Maar ook met het extra beleid, wordt volgens PBL het klimaatdoel niet met voldoende zekerheid gehaald, waardoor volgens PBL een snellere uitvoering en meer beleid nodig is, om alsnog het klimaatdoel te halen.

Snel delen

Image
ANP

Algemeen Nederlands Persbureau

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin