Doorgaan naar artikel

PBL: klimaatdoel met huidig beleid niet gehaald

De kabinetsdoelstelling om in 2030 49% minder uit te stoten wordt niet gehaald.

Geüpdatet op:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Staatssecretaris Dilan Yesilgoz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat tijdens de presentatie van de klimaatnota. De nota schetst de voortgang van het klimaatbeleid en de belangrijkste plannen voor komend jaar. Foto: ANP premium

Staatssecretaris Dilan Yesilgoz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat tijdens de presentatie van de klimaatnota. De nota schetst de voortgang van het klimaatbeleid en de belangrijkste plannen voor komend jaar. Foto: ANP

Met de huidige maatregelen worden de klimaatdoelen van 2030 niet gehaald, maar de achterstand is wel minder groot dan vorig jaar.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Met het huidige vastgestelde en aangekondigde klimaatbeleid wordt in 2030 38 tot 48% minder broeikasgas uitgestoten dan in 1990. Daarmee wordt de kabinetsdoelstelling om in 2030 49% minder uit te stoten niet gehaald. Vorig jaar becijferde PBL nog dat een reductie van 30-40% behaald zou worden.

Landbouw en Landgebruik blijven achter

De verschillen per deelsector zijn groot. De vooruitgang komt vooral doordat er concreet beleid is uitgewerkt voor de industrie en mobiliteit. De nieuwe CO2-heffing voor de grote industrie in combinatie met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) zorgen voor een flinke reductie van CO2-uitstoot.

Landbouw en Landgebruik, maar ook gebouwde omgeving blijven achter bij de doelstelling. In deze sectoren zijn veel projecten nog in de onderzoeksfase. De uitstoot van landbouw was in 1990 33,1 Mton CO2-equivalent, in 2015 is dit gedaald naar 27,5 Mton, in 2020 is het 27,0. Bij het huidige en voorgenomen beleid wordt in 2030 een uitstoot verwacht van 26 Mton, met een variatie tussen de 23 en 26 Mton. De broeikasgasuitstoot komt voor een derde (8,4 Mton) uit de energie-gerelateerde uitstoot uit de glastuinbouw en de uitstoot van methaan en lachgas uit de veehouderij en akkerbouw.

Extra beleid nodig volgens PBL

Om het klimaatdoel van 49% reductie te halen moet in 2030 nog 3 tot 25 Mton CO2-reductie meer gerealiseerd worden. Dat kan deels door de tijdige uitwerking van bestaand voorgenomen beleid, zoals op landbouwgebied de extra investeringen in emissiearme stallen en de bijbehorende aangescherpte normstelling en de landelijke stoppersregeling voor veehouderijbedrijven. Deze en andere voorgenomen maatregelen op het gebied van wonen en vervoer zullen 2 tot 4 Mton reductie opleveren. Dat is onvoldoende om de doelstellingen te halen, waardoor extra beleid nodig is, aldus PBL.

Het huiswerk is nog lang niet klaar. Er moet nog veel gebeuren

Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat noemt de stand van zaken hoopvol. “We hebben forse stappen gezet. We zijn een heel eind op weg en we komen heel dicht bij het doel”, sprak ze bij het aanbieden van de klimaatnota aan de Tweede Kamer. “Maar het huiswerk is nog lang niet klaar. Er moet nog veel gebeuren”, zegt ze. De staatssecretaris verwijst naar de extra opgave vanuit Europa met de verhoogde doelstelling van 55% reductie van CO2 in 2030 en de onzekerheden die er nog zijn bij het daadwerkelijk realiseren van de huidige doelen.

RvS: situatie zorgelijk

De afdeling advisering van de Raad van State en voorzitter Ed Nijpels van het klimaatakkoord zijn kritisch over de stand van zaken. De Raad van State noemt de situatie uiterst zorgelijk en oordeelt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn, met name de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze roepen het kabinet en parlement op met spoed extra maatregelen te nemen, los van of de formatie gaat lukken.

Snel delen

Image
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin