PBL: LNV mist kansen bij herziening mestbeleid

19-03-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Mest uitrijden. Volgens het PBL loopt LNV kansen mis om via het mestbeleid ook doelen te halen op het gebied van stikstof en klimaat. - Foto: Mark Pasveer
Mest uitrijden. Volgens het PBL loopt LNV kansen mis om via het mestbeleid ook doelen te halen op het gebied van stikstof en klimaat. - Foto: Mark Pasveer

Het ministerie van landbouw kijkt niet breed genoeg bij de herbezinning van het mestbeleid.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bij een quickscan naar de vijf denkrichtingen die het ministerie heeft om het mestbeleid effectiever en eenvoudiger te maken.

Volgens het PBL loopt LNV kansen mis om via het mestbeleid ook doelen te halen op het gebied van stikstof en klimaat. Ook is er volgens PBL te weinig oog voor het verbeteren van de handhaafbaarheid van het mestbeleid.

Herziening mestbeleid

Het ministerie van landbouw werkt aan een herziening van het mestbeleid, omdat de waterkwaliteitsdoelen met het huidige systeem niet overal gehaald kunnen worden. Daarnaast is het stelsel veel te complex geworden.

Vijf denkrichtingen

Bij de herziening heeft LNV vijf denkrichtingen om de waterkwaliteit te verbeteren en het mestbeleid te versterken: het beleid moet eenvoudig, gebiedsspecifiek, sectorspecifiek, bedrijfsspecifiek en gericht zijn op doelen en niet op voorschriften. Twee van deze denkrichtingen, een generiek beleid voor iedereen en het veranderen van maatregelen in een doelenbeleid zijn volgens het PBL het minst kansrijk.

Gebiedsgerichte aanpak

De organisatie ziet het meest in een gebiedsgerichte aanpak. Het planbureau mist bij de aangedragen denkrichtingen voor een nieuw beleid de optie voor krimp van de veestapel, om zo de druk op de mestmarkt en te verlagen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer